Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont
  • SAJTÓKÖZLEMÉNY

Monetáris politikai döntések

2023. február 2.

A Kormányzótanács eltökélten folytatja a szilárd ütemű, jelentős kamatemeléseket, valamint a kamatok megfelelően restriktív szinten tartását annak érdekében, hogy az infláció megfelelő ütemben biztosan visszatérjen a középtávú 2%-os céljához. Ennek megfelelően a Kormányzótanács a mai napon úgy döntött, hogy az EKB három irányadó kamatlábát 50 bázisponttal megemeli, és további emelésükre számít. Az alapvető inflációs nyomásra tekintettel szándékában áll a következő monetáris politikai értekezletén, márciusban a kamatlábakat további 50 bázisponttal megemelni, majd ezután értékelni fogja a monetáris politika további pályáját. A kamatlábak restriktív szinten tartása a kereslet visszafogásán keresztül idővel csökkenti az inflációt, és emellett megvéd az inflációs várakozások tartósan felfelé való elmozdulásának kockázatától. Az irányadó kamatokra vonatkozó jövőbeli kormányzótanácsi döntések mindenesetre továbbra is adatfüggőek lesznek, és értekezletről értekezletre való megközelítést követnek.

A Kormányzótanács a mai napon határozott az eurorendszer eszközvásárlási programjához (APP) tartozó értékpapír-állományok csökkentési módozatairól is. A decemberben bejelentettek szerint az APP-portfólió 2023. március elejétől június végéig átlagosan havi 15 milliárd €-val csökken, a szűkítés későbbi ütemét pedig további időpontokban határozzák meg. A részleges újrabefektetésekre nagyjából a jelenlegi gyakorlatnak megfelelően kerül sor. A fennmaradó újra befektetendő összegeket az APP-t képező egyes programokhoz tartozó visszaváltási részesedések arányában osztja el, az állami szektort érintő vásárlási program (PSPP) tekintetében pedig az egyes joghatóságok, valamint országos és szupranacionális kibocsátók közötti visszaváltási részesedések arányában. Az eurorendszer vállalati kötvényvásárlásainak tekintetében a fennmaradó újrabefektetések aránya az olyan kibocsátók felé billen el, akiknek jobb az éghajlati teljesítménye. Az EKB árstabilitási céljának sérelme nélkül ez a megközelítés az eurorendszer vállalati kötvényállományainak a Párizsi Megállapodásban kitűzött céloknak megfelelő fokozatos dekarbonizációját támogatja.

Az APP-állományok csökkentésének részletes módozatait a 15:45-kor (CET) kiadott külön sajtóközleményben ismertetjük.

Az EKB irányadó kamatlábai

A Kormányzótanács úgy döntött, hogy 50 bázisponttal megemeli az EKB három irányadó kamatlábát. Ennek megfelelően az irányadó refinanszírozási műveletek, az aktív oldali rendelkezésre állás és a betéti rendelkezésre állás kamatlábai 2023. február 8-i hatállyal 3,00%-ra, 3,25%-ra, illetve 2,50%-ra emelkednek.

Az eszközvásárlási program (APP) és a pandémiás veszélyhelyzeti vásárlási program (PEPP)

A Kormányzótanács 2023. február végéig folytatni szándékozik az APP keretében vásárolt lejáró értékpapírokból származó tőketörlesztések teljes egészében való újrabefektetését. Ezt követően az APP-portfólió egyenletes és kiszámítható ütemben csökkenni fog, mivel az eurorendszer nem fekteti be a lejáró értékpapírokból származó összes tőketörlesztést. A csökkenés 2023. június végéig havonta átlagosan 15 milliárd €-t tesz ki, a későbbi ütemét pedig további időpontokban határozzák meg.

A PEPP-t illetően a Kormányzótanácsnak szándékában áll, hogy legalább 2024 végéig újra befekteti a programban vásárolt, lejáró értékpapírokból származó tőketörlesztéseket. A PEPP-portfólió jövőbeli kifutását mindenesetre úgy kezeli, hogy a megfelelő monetáris politikai alapállással való interferenciát elkerülje.

A Kormányzótanács továbbra is rugalmasan jár el a PEPP program portfóliójában esedékessé váló visszaváltott állományok újrabefektetésével azzal a céllal, hogy fellépjen a monetáris politikai transzmissziós mechanizmust a pandémia kapcsán érő kockázatok ellen.

Refinanszírozási műveletek

Ahogy a bankok törlesztik a célzott, hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek során felvett összegeket, a Kormányzótanács rendszeresen értékelni fogja, hogy a célzott hitelműveletek miként járulnak hozzá monetáris politikájának alapállásához.

***

A Kormányzótanács megbízatásának keretén belül készen áll valamennyi eszközének a kiigazítására annak érdekében, hogy az infláció középtávon visszatérjen a 2%-os célhoz. A transzmisszióvédelmi eszköz rendelkezésre áll az olyan indokolatlan, rendezetlen piaci dinamikákkal szembeni ellenintézkedésekhez, amelyek komolyan fenyegetik a monetáris politikának az euroövezeti országokba való transzmisszióját, lehetővé téve így a Kormányzótanács számára az árstabilitási megbízatásának eredményesebb teljesítését.

Az EKB elnöke ma 14:45-kor (CET) kezdődő sajtóértekezleten ismerteti a döntések alapjául szolgáló megfontolásokat.

A Kormányzótanácsban egyeztetett pontos megfogalmazás az angol verzióban érhető el.

KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok