Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
  • PRESSITEADE

Rahapoliitilised otsused

2. veebruar 2023

EKP nõukogu jätkab baasintressimäärade märkimisväärset tõstmist stabiilses tempos ja hoiab neid piisavalt piiraval tasemel, mis tagab, et inflatsioon naaseb aegsasti keskpika aja eesmärgiks seatud 2% juurde. Nõukogu otsustas täna tõsta kolme EKP baasintressimäära 50 baaspunkti võrra ja teeb seda edaspidi eeldatavalt veelgi. Alusinflatsioonile avalduvat survet silmas pidades kavatseb nõukogu seega oma järgmisel rahapoliitikaistungil märtsis tõsta intressimäärasid veel 50 baaspunkti võrra ja seejärel hinnata rahapoliitika edasist arengut. Intressimäärade hoidmine piiraval tasemel aeglustab aja jooksul inflatsiooni, vähendades nõudlust, ning hoiab ära ka inflatsiooniootuste pideva tõusu ohu. Igal juhul on nõukogu edasised intressimääraotsused jätkuvalt andmepõhised ja neid tehakse igal istungil lähtuvalt olukorrast.

Nõukogu tegi täna otsuse ka eurosüsteemi poolt varaostukava raames hoitavate väärtpaberite mahu vähendamise üksikasjade kohta. Nagu detsembris teatasime, väheneb varaostukava portfelli maht alates 2023. aasta märtsi algusest kuni juuni lõpuni keskmiselt 15 miljardi euro võrra kuus ning sellele järgnev portfellimahtude vähendamise ulatus määratakse kindlaks aja jooksul. Osaline reinvesteerimine toimub üldjoontes praeguste tavade kohaselt. Eelkõige jaotatakse ülejäänud reinvesteeritavad summad proportsionaalselt väärtpaberite lunastamiste osakaaluga varaostukava kõigi programmide lõikes ning avaliku sektori väärtpaberite ostukava raames proportsionaalselt lunastamiste osakaaluga iga jurisdiktsiooni ning riikide ja riigiüleste emitentide lõikes. Eurosüsteemi poolt ettevõtlussektori võlakirjade ostmisel eelistatakse edasistes reinvesteeringutes väiksema kliimamõjuga emitente. Ilma et see piiraks EKP seatud hinnastabiilsuse eesmärgi saavutamist, toetab see lähenemisviis ettevõtlussektori võlakirjapositsioonide CO2 heite järkjärgulist vähendamist eurosüsteemi portfellides kooskõlas Pariisi kliimakokkuleppe eesmärkidega.

Varaostukava raames hoitavate väärtpaberite mahu vähendamise üksikasjade kohta saab teavet pressiteatest, mis avaldatakse kell 15.45 Kesk-Euroopa aja järgi.

EKP baasintressimäärad

EKP nõukogu otsustas tõsta kolme EKP baasintressimäära 50 baaspunkti võrra. Nõukogu otsustas kehtestada alates 8. veebruarist 2023 põhiliste refinantseerimisoperatsioonide intressimäärana 3,00%, laenamise püsivõimaluse intressimäärana 3,25% ning hoiustamise püsivõimaluse intressimäärana 2,50%.

Varaostukava (APP) ja pandeemia majandusmõjude ohjeldamise erakorraline varaostukava (PEPP)

EKP nõukogu kavatseb jätkata varaostukava raames ostetud aegumistähtajani jõudnud väärtpaberitelt laekuvate põhiosa tagasimaksete täies ulatuses reinvesteerimist kuni 2023. aasta veebruari lõpuni. Seejärel hakkab varaostukava portfelli maht mõõdukas ja prognoositavas tempos vähenema, kuna eurosüsteem ei reinvesteeri enam kõiki aegumistähtajani jõudnud väärtpaberitelt laekuvaid põhiosa tagasimakseid. Vähenemine ulatub keskmiselt 15 miljardi euroni kuus kuni 2023. aasta juuni lõpuni ja selle edasine ulatus määratakse kindlaks aja jooksul.

Samuti kavatseb EKP nõukogu reinvesteerida pandeemia majandusmõjude ohjeldamise erakorralise varaostukava raames ostetud aegumistähtajani jõudnud väärtpaberitelt laekuvaid põhiosa tagasimakseid vähemalt kuni 2024. aasta lõpuni. Igal juhul kavatsetakse erakorralise varaostukava portfelli edaspidist likvideerimist juhtida, et vältida sekkumist asjakohasesse rahapoliitika kurssi.

EKP nõukogu säilitab jätkuvalt paindlikkuse pandeemia majandusmõjude ohjeldamise erakorralise varaostukava portfelli raames laekuvate tagasimaksete reinvesteerimisel, et ohjeldada pandeemiast tulenevaid rahapoliitika ülekandemehhanismi ähvardavaid riske.

Refinantseerimisoperatsioonid

Samal ajal kui pangad maksavad tagasi suunatud pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide kaudu laenatud vahendeid, hindab EKP nõukogu korrapäraselt, kuidas suunatud laenutehingud toetavad tema rahapoliitika kurssi.

***

EKP nõukogu on valmis kõiki oma rahapoliitilisi instrumente oma volituste piires kohandama, et tagada keskpikas perspektiivis inflatsiooni naasmine 2% tasemele. Loodud on rahapoliitika ülekandemehhanismi kaitse instrument (TPI), et ohjeldada põhjendamatut korrapäratut turudünaamikat, mis kujutab endast tõsist ohtu rahapoliitika ülekandumisele kogu euroalal. See instrument võimaldab EKP nõukogul oma hinnastabiilsuse tagamise eesmärki tõhusamalt täita.

EKP president põhjendab neid otsuseid täna kell 14.45 Kesk-Euroopa aja järgi algaval pressikonverentsil.

EKP nõukogu kokku lepitud täpset sõnastust vt ingliskeelsest originaalversioonist.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid