Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de
  • COMUNICAT DE PRESĂ

Decizii de politică monetară

2 februarie 2023

Consiliul guvernatorilor va păstra direcția în ceea ce privește majorarea semnificativă a ratelor dobânzilor într-un ritm constant și menținerea acestora la niveluri suficient de restrictive pentru a asigura revenirea la momentul oportun a inflației la nivelul țintei sale de 2% pe termen mediu. În consecință, Consiliul guvernatorilor a decis astăzi să majoreze cu 50 puncte de bază cele trei rate ale dobânzilor reprezentative ale BCE și anticipează majorarea în continuare a acestora. Având în vedere presiunile inflaționiste la nivelul inflației de bază, Consiliul guvernatorilor intenționează să majoreze ratele dobânzilor cu încă 50 puncte de bază în cadrul ședinței sale de politică monetară din luna martie și va evalua apoi traiectoria ulterioară a politicii sale monetare. Menținerea ratelor dobânzilor la niveluri restrictive va reduce, în timp, inflația prin frânarea cererii și va proteja, de asemenea, împotriva riscului unor valori crescute persistente ale anticipațiilor privind inflația. În orice caz, deciziile viitoare ale Consiliului guvernatorilor privind ratele dobânzilor de politică monetară vor depinde în continuare de date și vor urma o abordare de la o ședință la alta.

De asemenea, Consiliul guvernatorilor a decis astăzi cu privire la modalitățile de reducere a deținerilor Eurosistemului de titluri de valoare achiziționate în cadrul programului de achiziționare de active (asset purchase programme – APP). După cum s-a comunicat în luna decembrie, portofoliul APP se va diminua, în medie, cu 15 miliarde EUR pe lună în perioada cuprinsă între începutul lunii martie și sfârșitul lunii iunie 2023, ritmul ulterior al acestor reduceri urmând să fie determinat în timp. Reinvestirile parțiale vor fi efectuate, în linii mari, în concordanță cu practica actuală. Mai exact, sumele de reinvestit reziduale vor fi alocate proporțional cu ponderea răscumpărărilor la nivelul fiecărei componente a APP și, în cadrul programului de achiziționare de titluri emise de sectorul public (public sector purchase programme – PSPP), cu ponderea răscumpărărilor la nivelul fiecărei jurisdicții și al emitenților naționali și supranaționali. În ceea ce privește achizițiile Eurosistemului de obligațiuni corporative, reinvestirile rămase vor fi orientate mai ferm către emitenți cu o performanță climatică mai bună. Fără a aduce atingere obiectivului BCE privind stabilitatea prețurilor, această abordare va sprijini decarbonarea graduală a deținerilor Eurosistemului de obligațiuni corporative, în concordanță cu obiectivele Acordului de la Paris.

Modalitățile detaliate de reducere a deținerilor în cadrul APP sunt descrise într-un comunicat de presă separat, care urmează să fie publicat la ora 15.45 (ora Europei Centrale).

Ratele dobânzilor reprezentative ale BCE

Consiliul guvernatorilor a decis să majoreze cu 50 puncte de bază cele trei rate ale dobânzilor reprezentative ale BCE. În consecință, rata dobânzii la operațiunile principale de refinanțare și ratele dobânzilor la facilitatea de creditare marginală și la facilitatea de depozit vor crește la 3,00%, 3,25% și, respectiv, 2,50% începând cu data de 8 februarie 2023.

Programul de achiziționare de active și programul de achiziționare în regim de urgență în caz de pandemie

Consiliul guvernatorilor intenționează să continue reinvestirea, în totalitate, a principalului aferent titlurilor ajunse la scadență achiziționate în cadrul APP până la sfârșitul lunii februarie 2023. Ulterior, portofoliul aferent APP se va reduce într-un ritm măsurat și previzibil, în condițiile în care Eurosistemul nu va mai reinvesti în totalitate principalul aferent titlurilor ajunse la scadență. Scăderea va fi, în medie, de 15 miliarde EUR pe lună până la finele lunii iunie 2023, ritmul ulterior al acesteia urmând să fie determinat în timp.

În ceea ce privește programul de achiziționare în regim de urgență în caz de pandemie (pandemic emergency purchase programme – PEPP), Consiliul guvernatorilor intenționează să reinvestească principalul aferent titlurilor ajunse la scadență achiziționate în cadrul programului cel puțin până la sfârșitul anului 2024. În orice caz, reducerea progresivă în viitor a portofoliului PEPP va fi gestionată astfel încât să se evite o interferență cu orientarea adecvată a politicii monetare.

Consiliul guvernatorilor va continua să aplice o abordare flexibilă în ceea ce privește reinvestirea răscumpărărilor de titluri ajunse la scadență în cadrul portofoliului aferent PEPP, în vederea contracarării riscurilor asociate pandemiei la adresa mecanismului de transmisie a politicii monetare.

Operațiunile de refinanțare

În condițiile în care băncile rambursează sumele împrumutate în cadrul operațiunilor țintite de refinanțare pe termen mai lung, Consiliul guvernatorilor va evalua periodic modul în care operațiunile țintite de creditare contribuie la orientarea politicii sale monetare.

***

Consiliul guvernatorilor este pregătit să își ajusteze toate instrumentele în cadrul mandatului său pentru a asigura revenirea inflației la nivelul țintei sale de 2% pe termen mediu. Instrumentul de protecție a transmisiei politicii monetare (Transmission Protection Instrument – TPI) este disponibil pentru a contracara o dinamică nejustificată, dezordonată a pieței care constituie o amenințare gravă la adresa transmisiei politicii monetare la nivelul tuturor țărilor din zona euro, permițând astfel Consiliului guvernatorilor să își îndeplinească cu mai multă eficacitate mandatul privind stabilitatea prețurilor.

Președinta BCE va face comentarii asupra motivelor aflate la baza acestor decizii în cadrul unei conferințe de presă organizate astăzi, începând cu ora 14.45 (ora Europei Centrale).

Pentru formularea exactă convenită în cadrul Consiliului guvernatorilor, a se vedea versiunea în limba engleză.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media