Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
  • TISKOVÁ ZPRÁVA

Měnová rozhodnutí

2. února 2023

Rada guvernérů zachová kurz znatelného zvyšování úrokových sazeb stabilním tempem a udržování těchto sazeb na dostatečně restriktivních úrovních, aby zajistila včasný návrat inflace ke svému střednědobému cíli 2 %. Rada guvernérů dnes tedy rozhodla zvýšit všechny tři základní úrokové sazby ECB o 50 bazických bodů a v budoucnu očekává, že je dále zvýší. Vzhledem k tlakům na jádrovou inflaci hodlá Rada guvernérů zvýšit na svém příštím měnověpolitickém zasedání v březnu úrokové sazby o dalších 50 bazických bodů a poté vyhodnotí následný postup své měnové politiky. Zachování úrokových sazeb na restriktivní úrovni časem sníží inflaci utlumením poptávky a rovněž ochrání před rizikem setrvalého nárůstu inflačních očekávání. V každém případě budou měnová rozhodnutí Rady guvernérů v budoucnu nadále závislá na údajích a budou přijímána jen na příslušných zasedáních.

Rada guvernérů dnes rovněž rozhodla o podmínkách snížení objemu cenných papírů, které Eurosystém drží v rámci programu nákupu aktiv (APP). Jak bylo uvedeno v prosinci, portfolio APP se bude od začátku března do konce června 2023 snižovat v průměru o 15 mld. EUR měsíčně a o následném tempu snižování objemu tohoto portfolia bude rozhodnuto v průběhu času. V souladu se stávající praxí budou prováděny částečné reinvestice. Zejména zbývající částky reinvestic budou alokovány úměrně podílu splacených částek napříč každým jednotlivým programem v rámci APP a v případě programu nákupu aktiv veřejného sektoru (PSPP) úměrně podílu splacených částek každé jurisdikce a napříč národními a nadnárodními emitenty. Pokud jde o nákupy podnikových dluhopisů Eurosystémem, zbývající reinvestice budou vychýleny výrazněji směrem k emitentům s lepší klimatickou výkonností. Bez ohledu na cíl cenové stability ECB bude tento přístup podporovat postupnou dekarbonizaci portfolia podnikových dluhopisů držených Eurosystémem, a to v souladu s cíli Pařížské dohody.

Podrobné podmínky snížení objemu aktiv držených v rámci programu APP jsou uvedeny v samostatné tiskové zprávě, která bude zveřejněna v 15:45 SEČ.

Základní úrokové sazby ECB

Rada guvernérů rozhodla zvýšit všechny tři základní úrokové sazby ECB o 50 bazických bodů. S účinností od 8. února 2023 se tak úroková sazba pro hlavní refinanční operace zvýší na 3,00 %, úroková sazba mezní zápůjční facility na 3,25 % a úroková sazba vkladové facility na 2,50 %.

Program nákupu aktiv (APP) a nouzový pandemický program nákupu aktiv (PEPP)

Rada guvernérů hodlá nadále v plném rozsahu reinvestovat jistiny ze splatných cenných papírů zakoupených v rámci programu APP do konce února 2023. Následně se portfolio APP bude přiměřeným a předvídatelným tempem zmenšovat, neboť Eurosystém nebude reinvestovat jistiny ze splatných cenných papírů v plném rozsahu. Pokles bude průměrně činit 15 mld. EUR měsíčně do konce června 2023 a jeho následný objem bude stanoven v průběhu času.

Pokud jde o program PEPP, Rada guvernérů má v úmyslu reinvestovat jistiny ze splatných cenných papírů zakoupených v rámci programu alespoň do konce roku 2024. Budoucí ukončování portfolia PEPP bude v každém případě řízeno tak, aby nebylo narušeno odpovídající nastavení měnové politiky.

Rada guvernérů bude nadále uplatňovat flexibilní přístup k reinvestování částek splatných v rámci portfolia PEPP s cílem čelit rizikům pro transmisní mechanismus měnové politiky, která souvisejí s pandemií.

Refinanční operace

S tím, jak banky budou splácet částky vypůjčené v rámci cílených dlouhodobějších refinančních operací, bude Rada guvernérů pravidelně vyhodnocovat, jak cílené úvěrové operace přispívají k nastavení její měnové politiky.

***

Rada guvernérů je připravena všechny své nástroje v rámci svého mandátu přizpůsobit tomu, aby střednědobě zajistila návrat inflace na svůj 2% cíl. Nástroj na ochranu transmise je dostupný k odvrácení nežádoucí, chaotické dynamiky na trhu, která představuje vážnou hrozbu pro transmisi měnové politiky ve všech zemích eurozóny, a umožňuje tak Radě guvernérů účinněji plnit její mandát v oblasti cenové stability.

Prezidentka ECB tato rozhodnutí zdůvodní na tiskové konferenci, která začne dnes ve 14:45 SEČ.

Doslovné znění, které schválila Rada guvernérů, je k dispozici v anglické verzi.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média