Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de
  • COMUNICAT DE PRESĂ
  • 20 februarie 2020

Situațiile financiare ale BCE pentru exercițiul financiar 2019

  • Profitul BCE a crescut cu 0,8 miliarde EUR, până la 2,4 miliarde EUR în 2019 (față de 1,6 miliarde EUR în 2018) și este distribuit integral băncilor centrale naționale
  • Veniturile nete din dobânzi aferente titlurilor de valoare deținute în scopuri de politică monetară: 1,4 miliarde EUR (față de 1,2 miliarde EUR în 2018)
  • Bilanțul contabil al BCE s-a majorat la 457 de miliarde EUR (față de 447 de miliarde EUR în 2018)

Situațiile financiare auditate ale Băncii Centrale Europene (BCE) pentru anul 2019 indică faptul că profitul aferent exercițiului financiar a crescut cu 790 de milioane EUR, până la 2 366 de milioane EUR, în principal ca urmare a majorării veniturilor generate de portofoliul în dolari SUA și de portofoliul aferent programului de achiziționare de active (asset purchase programme – APP).

Veniturile nete din dobânzi au totalizat 2 686 de milioane EUR în anul 2019 (față de 2 277 de milioane EUR în 2018). Veniturile nete din dobânzi la activele externe de rezervă au ajuns la 1 052 de milioane EUR (față de 862 de milioane EUR în anul 2018) datorită creșterii înregistrate de veniturile din dobânzi generate de portofoliul în dolari SUA. Veniturile nete din dobânzi rezultate din titlurile achiziționate în cadrul programului de achiziționare de active (APP) au sporit cu 316 milioane EUR, până la 1 136 de milioane EUR, în principal ca urmare a majorării deținerilor medii și a randamentului mediu în cadrul programului de achiziționare de titluri emise de sectorul public (public sector purchase programme – PSPP) pe parcursul exercițiului financiar, comparativ cu anul 2018. În schimb, ca urmare a răscumpărărilor, veniturile nete din dobânzi generate de programul destinat piețelor titlurilor de valoare (Securities Markets Programme – SMP) s-au redus la 291 de milioane EUR (față de 384 de milioane EUR în 2018).

Câștigurile realizate din operațiuni financiare s-au situat la 197 de milioane EUR (față de pierderile realizate în valoare de 77 de milioane EUR din 2018), pe seama câștigurilor din preț realizate generate de titlurile în dolari SUA, întrucât scăderea randamentelor obligațiunilor în dolari SUA pe parcursul exercițiului financiar a avut o influență pozitivă asupra valorii de piață a acestora.

Reducerile valorii au însumat 20 de milioane EUR (față de 69 de milioane EUR în 2018), fiind generate, în principal, de pierderile din preț nerealizate la o serie de titluri de valoare deținute în portofoliul de fonduri proprii și în cel în dolari SUA.

Se efectuează teste de depreciere pentru titlurile deținute de BCE în portofoliile sale de politică monetară, care sunt evaluate la cost amortizat (supus deprecierii). Pe baza rezultatelor acestor teste, nu au fost înregistrate pierderi din depreciere în cazul acestor portofolii.

Veniturile din taxe de supraveghere, care provin din taxele percepute în vederea recuperării cheltuielilor suportate de BCE în îndeplinirea atribuțiilor sale de supraveghere, s-au ridicat la 537 de milioane EUR (față de 518 milioane EUR în 2018). Majorarea înregistrată în anul 2019 este asociată cu creșterea numărului mediu de membri ai personalului în domeniul supravegherii bancare.

Cheltuielile totale de personal s-au majorat la 566 de milioane EUR (față de 515 milioane EUR în anul 2018), ca urmare a creșterilor înregistrate de numărul mediu de angajați în 2019, cu precădere în domeniul supravegherii bancare, și de cheltuielile legate de alte beneficii pe termen lung generate de evaluarea actuarială la sfârșitul anului 2019. Alte cheltuieli administrative s-au redus la 590 de milioane EUR (față de 599 de milioane EUR în anul 2018), în principal pe seama scăderii cheltuielilor legate de serviciile de agenție și de asistență constând în consultanță externă.

Profitul net al BCE este distribuit băncilor centrale naționale (BCN) din zona euro. Consiliul guvernatorilor a decis să efectueze o distribuire provizorie a profitului, în valoare de 1 431 de milioane EUR, între BCN din zona euro la data de 31 ianuarie 2020. În ședința de ieri, Consiliul guvernatorilor a decis să distribuie profitul rămas, totalizând 935 de milioane EUR, la data de 21 februarie 2020.

Volumul total al bilanțului BCE a sporit cu 2%, până la 457 de miliarde EUR (față de 447 de miliarde EUR în anul 2018). Această creștere s-a datorat cu precădere majorării valorii de piață a activelor externe de rezervă ale BCE, ca urmare a scumpirii aurului și a aprecierii dolarului SUA și a yenului japonez față de euro pe parcursul anului, precum și a majorării valorii bancnotelor euro în circulație.

La sfârșitul anului 2019, bilanțul consolidat al Eurosistemului, care cuprinde active și pasive ale BCN din zona euro și ale BCE față de terți, s-a situat la 4 673 de miliarde EUR (față de 4 703 miliarde EUR în 2018). Scăderea ușoară înregistrată comparativ cu exercițiul precedent s-a datorat reducerii volumului de operațiuni de refinanțare ale Eurosistemului, în mare parte ca urmare a rambursărilor voluntare anticipate în cadrul celei de a doua serii de operațiuni țintite de refinanțare pe termen mai lung (OTRTL II). Titlurile de valoare ale Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară s-au redus cu 19 miliarde EUR, până la 2 632 de miliarde EUR (față de 2 651 de miliarde EUR în anul 2018). Valoarea deținerilor în cadrul programului de achiziționare de active (APP) a crescut cu 10 miliarde EUR, până la 2 579 de miliarde EUR, în timp ce titlurile deținute în cadrul primelor două programe de achiziționare de obligațiuni garantate (CBPP1 și CBPP2) și în cadrul programului destinat piețelor titlurilor de valoare (SMP) au scăzut cu 4 miliarde EUR și, respectiv, cu 25 de miliarde EUR, ca urmare a răscumpărărilor.

Pentru întrebări din partea mass-media, persoana de contact este William Lelieveldt, tel.: +49 69 1344 7316.

Notă:

  • Mai multe detalii despre politicile de contabilitate și raportare financiară ale BCE și ale Eurosistemului și despre conturile anuale ale BCE pot fi găsite în secțiunile Contabilitate și raportare și, respectiv, Annual accounts de pe website-ul BCE.
  • Începând cu acest an, deținerile totale ale Eurosistemului în cadrul programului destinat piețelor titlurilor de valoare (SMP), defalcate în funcție de țara emitentă, sunt publicate pe website-ul BCE, la secțiunea Asset purchase programme.
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media