Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
  • LEHDISTÖTIEDOTE
  • 20.2.2020

EKP:n tilinpäätös vuodelta 2019

  • Vuonna 2019 EKP:n voitto kasvoi 0,8 miljardia euroa ja oli 2,4 miljardia euroa (1,6 miljardia euroa vuonna 2018). Voitto jaetaan kokonaisuudessaan kansallisten keskuspankkien kesken.
  • Rahapoliittisista syistä ostetuista arvopapereista kertyi korkokatetta 1,4 miljardia euroa (1,2 miljardia euroa vuonna 2018).
  • EKP:n tase kasvoi 457 miljardiin euroon (447 miljardia euroa vuonna 2018).

Euroopan keskuspankin (EKP) tilintarkastetun tilinpäätöksen mukaan vuoden 2019 voitto oli 2 366 miljoonaa euroa eli 790 miljoonaa euroa suurempi kuin vuotta aiemmin. Voiton kasvu johtui lähinnä siitä, että Yhdysvaltain dollarin määräisestä sijoitussalkusta ja omaisuuserien osto-ohjelmassa hankituista arvopapereista kertyi enemmän tuottoja.

Korkokate oli yhteensä 2 686 miljoonaa euroa vuonna 2019 (2 277 miljoonaa euroa vuonna 2018). Valuuttavarannosta kertynyt korkokate kasvoi 1 052 miljoonaan euroon (862 miljoonaa euroa vuonna 2018), sillä Yhdysvaltain dollarin määräisestä sijoitussalkusta kertyneet korkotuotot suurenivat. Omaisuuserien osto-ohjelmasta kertynyt korkokate kasvoi 316 miljoonaa euroa eli 1 136 miljoonaan euroon vuonna 2019, sillä etenkin julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelman arvopaperisalkku suureni ja tuotti edellisvuotista paremmin. Velkapaperiohjelmasta kertynyt korkokate sen sijaan supistui arvopaperien erääntymisen vuoksi 291 miljoonaan euroon (384 miljoonaa euroa vuonna 2018).

Rahoitustoiminnasta realisoitui 197 miljoonan euron voitot (77 miljoonan euron tappiot vuonna 2018). Eniten voittoa realisoitui Yhdysvaltain dollarin määräisistä arvopaperisijoituksista, joiden markkina-arvo nousi dollarimääräisten joukkolainojen tuottojen supistuessa.

Arvonalennuksia tehtiin 20 miljoonan euron edestä (69 miljoonan euron edestä vuonna 2018) lähinnä siksi, että useista omien varojen sijoitussalkussa ja Yhdysvaltain dollarin määräisessä sijoitussalkussa olevista arvopapereista aiheutui realisoitumattomia tappioita.

EKP tekee arvonalentumistestit niille rahapolitiikan harjoittamista varten pitämilleen arvopapereille, jotka arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon vähennettynä mahdollisella arvon alentumisella. Testitulosten perusteella näistä salkuista ei kirjattu arvonalentumistappioita.

EKP:n toteutuneisiin pankkivalvontakuluihin perustuvat valvontamaksutuotot olivat 537 miljoonaa euroa vuonna 2019 eli suuremmat kuin vuonna 2018 (518 miljoonaa euroa), sillä pankkivalvontaan oli palkattu lisää työntekijöitä.

Koko EKP:n henkilöstökulut kasvoivat 566 miljoonaan euroon vuonna 2019 (515 miljoonaa euroa vuonna 2018), sillä EKP:n palkkalistoilla oli keskimäärin enemmän työntekijöitä, etenkin pankkivalvonnassa, ja muut pitkäaikaisetuudet kasvoivat vuoden 2019 lopun vakuutusmatemaattisen arvostuksen myötä. Muut hallinnolliset kulut supistuivat 590 miljoonaan euroon (599 miljoonaa euroa vuonna 2018) pääasiassa vuokratyöntekijä- ja konsulttikulujen pienenemisen vuoksi.

EKP:n nettovoitto jaetaan euroalueen kansallisten keskuspankkien kesken. EKP:n neuvosto päätti jakaa niille ennakkovoitonjakona 1 431 miljoonaa euroa 31.1.2020. Eilisessä kokouksessaan se päätti lisäksi jakaa voitosta jäljellä olevat 935 miljoonaa euroa 21.2.2020.

EKP:n taseen varojen kokonaismäärä oli 457 miljardia euroa eli 2 % suurempi kuin vuonna 2018, jolloin se oli 447 miljardia euroa. Kasvun taustalla olivat pääasiassa liikkeessä olevien euroseteleiden arvon nousu sekä EKP:n valuuttavarantojen markkina-arvon nousu (vuonna 2019 kullan hinta nousi ja Yhdysvaltain dollari ja Japanin jeni vahvistuivat euroon nähden).

Vuoden 2019 lopussa varojen kokonaismäärä eurojärjestelmän konsolidoidussa taseessa oli 4 673 miljardia euroa (4 703 miljardia euroa vuonna 2018). Konsolidoituun taseeseen on koottu euroalueen kansallisten keskuspankkien ja EKP:n ulkoiset saamiset ja velat. Taseen supistumisen taustalla olivat kohdennettujen pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden toisessa sarjassa jaetun likviditeetin vapaaehtoiset takaisinmaksut, joiden vuoksi eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin liittyvät erät pienenivät. Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien määrä pieneni 19 miljardilla eurolla 2 632 miljardiin euroon (2 651 miljardia euroa vuonna 2018). Omaisuuserien osto-ohjelmassa hankittuja arvopapereita oli vuoden lopussa yhteensä 2 579 miljardin euron arvosta, mikä on 10 miljardia euroa enemmän kuin edellisvuonna. Sen sijaan kahdessa ensimmäisessä katettujen joukkolainojen osto-ohjelmassa hankittujen arvopaperien määrä pieneni 4 miljardia euroa ja velkapaperiohjelmassa hankittujen arvopaperien määrä 25 miljardia euroa arvopaperien erääntymisen vuoksi.

Tiedotusvälineiden kysymyksiin vastaa William Lelieveldt puhelinnumerossa +49 69 1344 7316.

Lisätietoa

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle