Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont
  • SAJTÓKÖZLEMÉNY
  • 2020. február 20.

Az EKB 2019. évi pénzügyi kimutatásai

  • Az EKB nyeresége 2019-ben 0,8 milliárd euróval 2,4 milliárd euróra emelkedett (2018: 1,6 milliárd €), és teljes egészében felosztásra kerül a nemzeti központi bankok között
  • A monetáris politikai célú értékpapír-állományból származó nettó kamatbevétel összege 1,4 milliárd € (2018: 1,2 milliárd €)
  • Az EKB mérlegfőösszege 457 milliárd euróra emelkedett (2018: 447 milliárd €)

Az Európai Központi Bank (EKB) könyvvizsgáló által ellenőrzött 2019. évi pénzügyi kimutatásai szerint a tárgyévi nyereség 790 millió euróval 2366 millió euróra nőtt, ami elsősorban az USA-dollár-portfólión és az eszközvásárlási program (APP) portfólióján elért magasabb bevétel eredménye.

2019-ben a teljes nettó kamatbevétel 2686 millió eurót tett ki (2018: 2277 millió €). A nemzetközi tartalékon elért nettó kamatbevétel 1052 millió euróra nőtt (2018: 862 millió €) az USA-dollár-portfólión elért magasabb kamatbevételnek köszönhetően. Az APP-ből származó nettó kamatbevétel 316 millió euróval 1136 millió euróra emelkedett, aminek forrása elsősorban a 2018-as évhez képest az év során tapasztalt nagyobb átlagos állományok és a közszektort érintő vásárlási program (PSPP) magasabb átlagos hozama. Ezzel szemben a visszaváltások hatására az értékpapírpiaci programmal (SMP) szerzett nettó kamatbevétel visszaesett 291 millió euróra (2018: 384 millió €).

A pénzügyi műveletekből származó realizált nyereség 197 millió € volt (2018: 77 millió € realizált veszteség), ami az USA-dollárban denominált értékpapírok árfolyamnyereségének tudható be, mivel a dolláralapú kötvényhozamok esése az év folyamán pozitívan hatott a piaci értékükre.

Az értékvesztési leírás értéke 20 millió € volt (2018: 69 millió €), főként a saját vagyonalapban és az USA-dollár-portfólióban tartott több értékpapír nem realizált árfolyamveszteségéből adódóan.

Értékvesztési vizsgálatnak vetjük alá az EKB amortizált bekerülési értéken kimutatott, (értékvesztéssel módosított) monetáris politikai portfólióiban tartott értékpapírokat. A vizsgálat eredménye alapján a szóban forgó portfóliók esetében nem mutatható ki értékvesztés.

A felügyeleti díjhoz kapcsolódó bevételek, amelyeket az EKB bankfelügyeleti feladatainak ellátásával járó kiadások fedezésére számítunk fel, 537 millió eurót tettek ki (2018: 518 millió €). A 2019. évi emelkedés a bankfelügyeletben foglalkoztatott magasabb átlagos dolgozói létszámnak tudható be.

A személyi jellegű összköltségek 566 millió euróra emelkedtek (2018: 515 millió €), ami elsősorban a bankfelügyelet 2019-es magasabb átlagos dolgozói létszámának, valamint a 2019 végén az aktuáriusi értékelés eredményeként felmerülő, egyéb hosszú távú juttatásokkal kapcsolatos magasabb díjaknak tudható be. Az egyéb igazgatási költségek 590 millió euróra estek (2018: 599 millió €), aminek oka főként az ügynökségi szerződéssel dolgozó munkavállalókhoz és a külsős szaktanácsadói támogatáshoz kapcsolódó ráfordítások mérséklődése volt.

Az EKB a nettó nyereségét felosztja az euroövezeti nemzeti központi bankok (NKB-k) között. A Kormányzótanács úgy határozott, hogy 2020. január 31-i hatállyal 1431 millió € év közbeni nyereségrészesedést fizet az euroövezeti NKB-knak. Tegnapi ülésén pedig úgy határozott, hogy a fennmaradó 935 millió eurós nyereséget 2020. február 21-én osztja fel.

Az EKB mérlegfőösszege 2%-kal 457 milliárd euróra bővült (2018: 447 milliárd €). Ez főként annak tudható be, hogy megemelkedett az EKB nemzetközi tartalékainak piaci értéke, amelyet az aranyárfolyam emelkedése, valamint az USA-dollár és japán jen euróval szembeni év közbeni felértékelődése okozott, valamint hogy megnőtt a forgalomban levő eurobankjegyek értéke.

2019 végén az eurorendszer összevont mérlege, amely az euroövezeti NKB-k és az EKB harmadik felekkel szembeni követeléseit és kötelezettségeit tartalmazza, 4673 milliárd eurót tett ki (2018: 4703 milliárd €). Az előző évhez viszonyítva kismértékű csökkenés oka az eurorendszer refinanszírozási műveleteinek visszaesése, amely jórészt a célzott, hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek második sorozatához (TLTRO-II) kapcsolódó önkéntes korai visszafizetésekből származott. Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya 19 milliárd euróval 2632 milliárd euróra csökkent (2018: 2651 milliárd €). Az APP-állományok 10 milliárd euróval 2579 milliárd euróra emelkedtek, miközben az első két fedezett kötvényvásárlási program (CBPP1 és CBPP2) és az SMP során szerzett értékpapír-állományok a visszaváltások miatt rendre 4, illetve 25 milliárd euróval csökkentek.

A média képviselői kérdéseikkel szíveskedjenek William Lelieveldthez fordulni a +49 69 1344 7316-os telefonszámon.

Megjegyzések:

  • Az EKB és az eurorendszer számviteli és adatszolgáltatási irányelveivel, valamint az EKB éves beszámolójával kapcsolatos további részleteket az EKB honlapján a Számvitel és adatszolgáltatásilletve az Annual accounts (Éves beszámoló) részekben olvashatunk.
  • Az idei évtől az eurorendszer SMP-állományainak kibocsátó ország szerinti bontása az EKB honlapján az Asset purchase programmes (Eszközvásárlási programok) menüpont alatt jelenik meg.
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok