Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal
  • PRANEŠIMAS SPAUDAI
  • 2020 m. vasario 20 d.

ECB 2019 metų finansinės ataskaitos

  • 2019 m. ECB pelnas padidėjo 0,8 mlrd. – iki 2,4 mlrd. eurų (2018 m. jis sudarė 1,6 mlrd. eurų). Visa suma paskirstoma nacionaliniams centriniams bankams.
  • Grynosios palūkanų pajamos iš pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių sudarė 1,4 mlrd. eurų (2018 m. – 1,2 mlrd. eurų).
  • ECB balansas padidėjo iki 457 mlrd. eurų (2018 m. sudarė 447 mlrd. eurų).

Europos Centrinio Banko (ECB) audituotos 2019 m. finansinės ataskaitos rodo, kad metų pelnas padidėjo 790 mln. – iki 2 366 mln. eurų – daugiausia dėl didesnių pajamų iš portfelio JAV doleriais ir turto pirkimo programos (TPP) portfelio.

2019 m. grynosios palūkanų pajamos siekė iš viso 2 686 mln. eurų (2018 m. – 2 277 mln. eurų). Grynosios palūkanų pajamos iš užsienio atsargų padidėjo iki 1 052 mln. eurų (2018 m. sudarė 862 mln. eurų), nes uždirbta daugiau palūkanų pajamų iš portfelio JAV doleriais. Grynosios palūkanų pajamos, gautos iš TPP, padidėjo 316 mln. iki 1 136 mln. eurų. Didžiąją dalį šio padidėjimo sudarė per metus, palyginti su 2018 m., padidėjusi pagal viešojo sektoriaus pirkimo programą (VSPP) įsigytų vertybinių popierių portfelio vidutinė vertė ir didesnis vidutinis pajamingumas. Grynosios palūkanų pajamos, gautos iš vertybinių popierių rinkų programos (VPRP), priešingai, dėl išpirkimų sumažėjo iki 291 mln. eurų (2018 m. sudarė 384 mln. eurų).

Realizuotosios pajamos iš finansinių operacijų sudarė 197 mln. eurų (2018 m. patirta 77 mln. eurų realizuotųjų išlaidų). Realizuotosios pajamos gautos dėl JAV doleriais išreikštų vertybinių popierių kainos pokyčio, nes per metus sumažėjęs obligacijų JAV doleriais pajamingumas padarė teigiamą poveikį jų rinkos vertei.

Nurašymai sudarė 20 mln. eurų (2018 m. – 69 mln. eurų). Tai daugiausia lėmė nerealizuotieji nuostoliai dėl kai kurių nuosavų lėšų portfelyje ir portfelyje JAV doleriais laikomų vertybinių popierių kainos pokyčio.

Kasmet vertinami ECB pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių, kurie į apskaitą įtraukiami amortizuota savikaina, atsižvelgiant į vertės sumažėjimą, metinio vertės sumažėjimo požymiai. Remiantis atlikto vertinimo rezultatais, jokių nuostolių dėl šių portfelių vertės sumažėjimo į apskaitą neįtraukta.

Pajamos iš priežiūros mokesčių sudarė 537 mln. eurų (2018 m. – 518 mln. eurų). Priežiūros mokesčiai renkami ECB išlaidoms, patirtoms vykdant su kredito įstaigų priežiūra susijusius uždavinius, padengti. 2019 m. ši suma buvo didesnė, nes padidėjo vidutinis Bankų priežiūros tarnybos darbuotojų skaičius.

Bendros personalo išlaikymo išlaidos padidėjo iki 566 mln. eurų (2018 m. – 515 mln. eurų), nes 2019 m. padidėjo vidutinis darbuotojų, ypač Bankų priežiūros tarnybos, skaičius ir dėl 2019 m. pabaigoje atlikto aktuarinio vertinimo padidėjo išlaidos kitoms ilgalaikėms išmokoms. Kitos administracinės išlaidos sumažėjo iki 590 mln. eurų (2018 m. – 599 mln. eurų). Išlaidos buvo mažesnės daugiausia dėl mažesnių išlaidų agentūrų ir išorės konsultantų paslaugoms.

ECB grynasis pelnas yra paskirstomas euro zonos nacionaliniams centriniams bankams (NCB). Valdančioji taryba nusprendė 2020 m. sausio 31 d. atlikti tarpinį pelno paskirstymą (1 431 mln. eurų) euro zonos NCB. Vakar vykusiame posėdyje Valdančioji taryba priėmė sprendimą 2020 m. vasario 21 d. paskirstyti likusią pelno dalį (935 mln. eurų).

Bendras ECB balansas padidėjo 2 % – iki 457 mlrd. eurų (2018 m. jis buvo 447 mlrd. eurų). Šį padidėjimą daugiausia lėmė tai, kad, per metus padidėjus aukso kainai ir pakilus JAV dolerio ir Japonijos jenos kursui euro atžvilgiu, padidėjo ECB užsienio atsargų rinkos vertė, taip pat padidėjo apyvartoje esančių eurų banknotų vertė.

2019 m. pabaigoje Eurosistemos konsoliduotasis balansas – jį sudaro euro zonos NCB ir ECB turtas ir įsipareigojimai trečiųjų šalių atžvilgiu – buvo 4 673 mlrd. eurų (2018 m. – 4 703 mlrd. eurų), taigi, palyginti su praėjusiais metais, šiek tiek sumažėjo, nes sumažėjo Eurosistemos refinansavimo operacijų – daugiausia dėl savanoriškų išankstinių grąžinimų, susijusių su antrosios serijos tikslinėmis ilgesnės trukmės refinansavimo operacijomis (TITRO II). Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, vertė sumažėjo 19 mlrd. eurų – iki 2 632 mlrd. eurų (2018 m. ji sudarė 2 651 mlrd. eurų). Pagal TPP įsigytų vertybinių popierių portfelis padidėjo 10 mlrd. eurų – iki 2 579 mlrd. eurų, o pagal pirmąsias dvi padengtųjų obligacijų pirkimo programas (POPP1 ir POPP2) ir VPRP įsigytų vertybinių popierių portfelis dėl išpirkimų sumažėjo atitinkamai 4 mlrd. ir 25 mlrd. eurų.

Žiniasklaidos atstovai užklausas gali teikti Williamui Lelieveldtui, tel. +49 69 1344 7316.

Pastabos.

  • Daugiau informacijos apie ECB ir Eurosistemos finansinės apskaitos ir atskaitomybės principus bei ECB metines ataskaitas atitinkamai pateikiama ECB interneto svetainės skiltyse Apskaita ir atskaitomybė ir Metinės ataskaitos.
  • Nuo šių metų ECB interneto svetainės skiltyje, skirtoje turto pirkimo programaiskelbiamas Eurosistemos vertybinių popierių, įsigytų pagal VPRP, pasiskirstymas pagal emitentų šalis.
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai