Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
  • TLAČOVÁ SPRÁVA
  • 23. januára 2020

ECB začína revíziu stratégie svojej menovej politiky

  • Revízia sa bude týkať kvantitatívnej formulácie cenovej stability, súboru nástrojov menovej politiky, ekonomickej a menovej analýzy a spôsobu komunikácie.
  • Súčasťou revízie budú aj ďalšie aspekty vrátane finančnej stability, zamestnanosti a environmentálnej udržateľnosti.
  • Revízia by mala byť uzavretá do konca roka 2020.
  • Jej základom bude dôkladná analýza a názorová otvorenosť, so zapojením všetkých zainteresovaných strán.

Rada guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) dnes začala revíziu stratégie svojej menovej politiky. Stratégia menovej politiky bola prijatá v roku 1998 a v roku 2003 boli bližšie objasnené niektoré z jej prvkov.

Od roku 2003 ekonomika eurozóny i svetová ekonomika prechádzajú zásadnými štrukturálnymi zmenami. Klesajúci trendový rast v prostredí spomaľovania rastu produktivity a starnúceho obyvateľstva ako aj dôsledky finančnej krízy viedli k poklesu úrokových mier, ktorý ECB a ďalším centrálnym bankám v prípade nepriaznivého cyklického vývoja zužuje priestor na uvoľňovanie menovej politiky prostredníctvom štandardných nástrojov. Riešenie otázky nízkej inflácie sa navyše odlišuje od zvyčajnej problematiky vysokej inflácie. Na premene prostredia, v ktorom menová politika pôsobí, ako aj premene dynamiky vývoja inflácie sa okrem toho podieľajú faktory ohrozujúce environmentálnu udržateľnosť, rýchla digitalizácia, globalizácia a vývoj finančných štruktúr.

Vzhľadom na tieto výzvy Rada guvernérov rozhodla o začatí revízie stratégie svojej menovej politiky, v plnom súlade s mandátom ECB v oblasti cenovej stability stanoveným v zmluve.

„Vzhľadom na to, že naše ekonomiky prechádzajú zásadnými zmenami, nastal čas na revíziu stratégie, aby sme mohli plniť náš mandát v najlepšom záujme Európanov,“ uviedla prezidentka ECB Christine Lagardová.

Rada guvernérov posúdi, ako stratégia menovej politiky v priebehu rokov prispievala k plneniu mandátu ECB podľa zmluvy, a zváži, či niektoré z jej prvkov nie je potrebné upraviť. Zameriavať sa pritom bude predovšetkým na kvantitatívnu formuláciu cenovej stability a na postupy a nástroje na jej dosahovanie. V rámci revízie tiež zohľadní, aký môžu mať z hľadiska plnenia mandátu ECB význam ďalšie aspekty, napríklad finančná stabilita, zamestnanosť a environmentálna udržateľnosť. Rada guvernérov posúdi účinnosť a potenciálne vedľajšie účinky súboru menovopolitických nástrojov vyvinutých za posledných desať rokov. Preverí potrebu aktualizácie ekonomickej a menovej analýzy, prostredníctvom ktorých hodnotí riziká ohrozujúce cenovú stabilitu, so zreteľom na prebiehajúce i nové trendy. V neposlednom rade tiež prehodnotí svoj spôsob komunikácie.

Revízia by mala byť uzavretá do konca roka. Rada guvernérov sa pri nej bude riadiť dvoma zásadami: dôkladnou analýzou a názorovou otvorenosťou. Eurosystém do revízie zapojí všetky zainteresované strany.

Kontaktná osoba pre médiá: Eva Taylor, tel.: +49 69 1344 7162.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá