Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
  • TISKOVÁ ZPRÁVA
  • 23. ledna 2020

ECB zahájila přezkum své měnověpolitické strategie

  • Přezkum bude zahrnovat kvantitativní vyjádření cenové stability, soubor měnověpolitických nástrojů, hospodářskou analýzu a měnovou analýzu a komunikační postupy.
  • Součástí přezkumu budou rovněž další aspekty, jako je finanční stabilita, zaměstnanost a environmentální udržitelnost.
  • Hotov by měl být do konce roku 2020.
  • Přezkum bude založen na důkladné analýze a názorové otevřenosti. Zapojeny budou všechny zainteresované strany.

Rada guvernérů Evropské centrální banky (ECB) dnes zahájila přezkum své měnověpolitické strategie. Měnověpolitická strategie byla přijata v roce 1998 a některé její prvky byly vyjasněny v roce 2003.

Od roku 2003 procházejí ekonomika eurozóny i světová ekonomika hlubokými strukturálními změnami. Klesající trendový růst v prostředí zpomalující produktivity a stárnoucí populace i dědictví finanční krize stlačují úrokové sazby a tím zužují prostor ECB a dalších centrálních bank k uvolnění měnové politiky za použití konvenčních nástrojů v kontextu nepříznivého cyklického vývoje. Navíc řešit nízkou inflaci je odlišné od historické výzvy řešit vysokou inflaci. Hrozba pro environmentální udržitelnost, rychlá digitalizace, globalizace a měnící se finanční struktury dále proměnily prostředí, v němž měnová politika působí, a to včetně dynamiky inflace.

Ve světle těchto výzev Rada guvernérů rozhodla zahájit přezkum své měnověpolitické strategie při plném respektování mandátu ECB v oblasti cenové stability tak, jak je zakotvený ve Smlouvě.

„S tím, jak naše ekonomiky procházejí hlubokými změnami, nastal čas na přezkum strategie s cílem zajistit, abychom náš mandát vykonávali v nejlepším zájmu Evropanů,“ uvedla prezidentka ECB Christine Lagardeová.

Rada guvernérů zhodnotí, jak strategie měnové politiky během let podporovala plnění mandátu ECB podle Smlouvy, a zváží, zda je třeba některé prvky této strategie upravit. Kvantitativní vyjádření cenové stability společně s postupy a nástroji, jimiž je cenová stabilita dosahována, bude mít v tomto přezkumu prvořadé místo. Přezkum rovněž zohlední, jak další aspekty, jako je finanční stabilita, zaměstnanost a environmentální udržitelnost, mohou být při plnění mandátu ECB relevantní. Rada guvernérů přezkoumá účinnost a potenciální vedlejší účinky souboru měnověpolitických nástrojů vytvořeného v posledním desetiletí. Bude zkoumat, jak by hospodářská analýza a měnová analýza, jejichž prostřednictvím ECB hodnotí rizika pro cenovou stabilitu, měly být aktualizovány, a to také s přihlédnutím k probíhajícím a novým trendům. V neposlední řadě provede přezkum svých postupů v oblasti komunikace.

Očekává se, že proces bude hotov do konce roku. Rada guvernérů se bude řídit dvěma zásadami: důkladnou analýzou a názorovou otevřeností. V tomto smyslu bude Eurosystém spolupracovat se všemi zainteresovanými stranami.

Na dotazy médií odpoví Eva Taylor, tel.: +49 69 1344 7162.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média