European Central Bank - eurosystem
Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
  • KOMUNIKAT PRASOWY
  • 23 stycznia 2020

EBC rozpoczyna przegląd swojej strategii polityki pieniężnej

  • Przegląd obejmie: ilościowe określenie stabilności cen, zestaw narzędzi polityki pieniężnej, analizę ekonomiczną i analizę monetarną oraz sposoby komunikacji.
  • W zakres przeglądu wejdą także inne zagadnienia, takie jak stabilność finansowa, zatrudnienie oraz równowaga środowiska naturalnego.
  • Oczekuje się, że przegląd potrwa do końca 2020 roku.
  • Przegląd będzie się opierać na gruntownej analizie i otwartym podejściu, z zaangażowaniem wszystkich interesariuszy.

Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC) rozpoczęła dziś przegląd swojej strategii polityki pieniężnej. Ta strategia została przyjęta w roku 1998, a pewne jej elementy – doprecyzowane w 2003.

Od 2003 w gospodarce strefy euro i gospodarce światowej zaszły głębokie zmiany strukturalne. Spadkowy trend wzrostu gospodarczego, związany ze spowolnieniem produktywności i starzeniem się społeczeństwa, oraz skutki kryzysu finansowego spowodowały spadek stóp procentowych, przez co EBC i inne banki centralne w czasie niekorzystnej koniunktury mają mniejszą możliwość łagodzenia polityki pieniężnej za pomocą standardowych narzędzi. Ponadto podejście do niskiej inflacji musi być inne niż w przypadku wysokiej inflacji, z jaką trzeba się było mierzyć w przeszłości. Do zmiany otoczenia, w którym jest prowadzona polityka pieniężna – w tym dynamiki inflacji – przyczyniły się także zagrożenia dla równowagi środowiska naturalnego, szybki postęp cyfryzacji, globalizacja i ewolucja struktur finansowych.

W obliczu tych wyzwań Rada Prezesów postanowiła rozpocząć przegląd swojej strategii polityki pieniężnej, z pełnym poszanowaniem mandatu EBC do utrzymywania stabilności cen, zapisanego w Traktacie.

„W naszych gospodarkach dokonują się głębokie zmiany, więc czas przeprowadzić przegląd strategii, żebyśmy mogli wywiązywać się ze swojego mandatu na rzecz społeczeństw Europy”, powiedziała prezes EBC Christine Lagarde.

Rada Prezesów podsumuje, jak na przestrzeni lat strategia polityki pieniężnej służyła wypełnianiu traktatowego mandatu EBC, i zastanowi się, czy jakieś elementy tej strategii wymagają rewizji. Istotnym aspektem tej analizy będzie ilościowe określenie stabilności cen, wraz z metodami i narzędziami stosowanymi do jej osiągnięcia. Częścią przeglądu będzie też zbadanie, jakie znaczenie dla wykonywania mandatu EBC mogą mieć inne zagadnienia, w tym stabilność finansowa, zatrudnienie oraz równowaga środowiska naturalnego. Rada Prezesów oceni skuteczność i potencjalne skutki uboczne narzędzi polityki pieniężnej wypracowanych przez ostatnich dziesięć lat. Zbada – również w świetle obecnych i nowych tendencji – jak należy zmodyfikować analizę ekonomiczną i analizę monetarną, za pomocą których EBC ocenia zagrożenia dla stabilności cen. I wreszcie, Rada rozważy swoje sposoby komunikacji.

Oczekuje się, że przegląd zostanie przeprowadzony do końca roku. Zasady przewodnie, jakimi podczas przeglądu będzie się kierować Rada Prezesów, to gruntowność analizy i otwartość podejścia. W związku z tym Eurosystem zamierza się konsultować z wszystkimi interesariuszami.

Kontakt z mediami: Eva Taylor, tel.: +49 69 1344 7162.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami