Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
  • SPOROČILO ZA JAVNOST
  • 23. januar 2020

ECB začenja pregled strategije denarne politike

  • Pregled bo obsegal kvantitativno opredelitev cenovne stabilnosti, sklop orodij denarne politike, ekonomsko in denarno analizo ter prakse komuniciranja.
  • Pregled bo zajemal tudi druge dejavnike, kot so finančna stabilnost, zaposlenost in okoljska trajnost.
  • Predvidoma bo zaključen do konca leta 2020.
  • Pregled bo temeljil na temeljiti analizi in odprtem razmišljanju ob vključevanju vseh zainteresiranih strani.

Svet Evropske centralne banke (ECB) je danes začel pregled strategije denarne politike. Strategija denarne politike je bila sprejeta leta 1998, nekateri elementi pa so bili dodatno pojasnjeni leta 2003.

Od leta 2003 sta gospodarstvo euroobmočja in svetovno gospodarstvo doživela korenite strukturne spremembe. Vse nižja trendna rast zaradi upočasnjevanja rasti produktivnosti in staranja prebivalstva kakor tudi posledice finančne krize potiskajo obrestne mere navzdol, kar Evropski centralni banki in drugim centralnim bankam zmanjšuje manevrski prostor, da ob soočanju z neugodnimi cikličnimi gibanji sprostijo denarno politiko s konvencionalnimi instrumenti. Poleg tega se spopadanje z nizko inflacijo razlikuje od preteklega izziva, ki je bil spopadanje z visoko inflacijo. Okolje, v katerem deluje denarna politika, vključno z inflacijsko dinamiko, so dodatno preoblikovale grožnje okoljski trajnosti, hitra digitalizacija, globalizacija in spreminjanje strukture finančnih trgov.

Zaradi teh izzivov je Svet ECB sklenil, da začne pregled strategije denarne politike, pri čemer bo v celoti upošteval mandat ECB, določen v Pogodbi, da ohranja stabilnost cen.

»Ker naša gospodarstva doživljajo korenite spremembe, je napočil čas za pregled strategije, s čimer bomo zagotovili uspešno uresničevanje našega mandata v korist Evropejcev,« je dejala predsednica ECB Christine Lagarde.

Svet ECB bo naredil inventuro tega, kako je tekom minulih let strategija denarne politike podpirala uresničevanje mandata ECB v skladu s Pogodbo, ter ocenil, ali je treba prilagoditi katerega od elementov strategije. V tem projektu bo vidno vlogo imela kvantitativna opredelitev cenovne stabilnosti, skupaj s pristopi in instrumenti za doseganje cenovne stabilnosti. V pregledu se bo upoštevala tudi vloga drugih dejavnikov pri uresničevanju mandata ECB, kot so finančna stabilnost, zaposlenost in okoljska trajnost. Svet ECB bo pregledal učinkovitost in morebitne stranske učinke sklopa orodij denarne politike, ki je bil razvit v zadnjih desetih letih. Proučil bo, kako bi bilo treba posodobiti ekonomsko in denarno analizo, s katero ECB ocenjuje tveganja za cenovno stabilnost, in sicer tudi z vidika tekočih in novih trendov. Pregledal bo tudi prakse komuniciranja.

Ta proces bo predvidoma zaključen do konca leta. Svet ECB bosta vodili dve načeli: temeljita analiza in odprto razmišljanje. Eurosistem bo zato v proces vključil vse zainteresirane strani.

Kontaktna oseba za novinarska vprašanja je Eva Taylor, tel. +49 69 1344 7162.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije