Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
  • PAZIŅOJUMS PRESEI
  • 2020. gada 23. janvārī

ECB sāk savas monetārās politikas stratēģijas izvērtēšanu

  • Izvērtējums aptvers cenu stabilitātes kvantitatīvu formulējumu, monetārās politikas instrumentu kopumu, tautsaimniecības un monetāro analīzi un komunikācijas praksi.
  • Izvērtējumā tiks ņemti vērā arī citi apsvērumi, piemēram, finanšu stabilitāte, nodarbinātība un vides ilgtspēja.
  • To paredzēts pabeigt līdz 2020. gada beigām.
  • Izvērtējums balstīsies uz rūpīgu analīzi un atvērtu pieeju, uzklausot visas ieinteresētās personas.

Eiropas Centrālās bankas (ECB) Padome šodien sāka savas monetārās politikas stratēģijas izvērtēšanu. Monetārās politikas stratēģija apstiprināta 1998. gadā un 2003. gadā precizēti daži tās elementi.

Kopš 2003. gada euro zonas un pasaules tautsaimniecībā norisinājušās būtiskas strukturālas pārmaiņas. Sakarā ar izaugsmes sarukuma tendenci, ko nosaka lēnāks darba ražīguma kāpums un iedzīvotāju novecošana, kā arī finanšu krīzes sekām procentu likmes pazeminājušās un tas ierobežo ECB un citu centrālo banku iespējas ar tradicionālo instrumentu palīdzību īstenot stimulējošāku monetāro politiku, saskaroties ar nelabvēlīgām cikliskajām norisēm. Turklāt zemas inflācijas apstākļos nepieciešami citādi risinājumi nekā pagātnē augstas inflācijas apstākļos. Arī vides ilgtspējas apdraudējums, straujā digitalizācija, globalizācija un finanšu struktūru attīstība maina vidi, kurā darbojas monetārā politika, t.sk. inflācijas dinamiku.

Ņemot vērā šos izaicinājumus, Padome pieņēmusi lēmumu sākt savas monetārās politikas stratēģijas izvērtēšanu, pilnībā ievērojot Līgumā noteikto ECB uzdevumu nodrošināt cenu stabilitāti.

"Tā kā mūsu tautsaimniecībā notiek būtiskas pārmaiņas, pienācis laiks veikt stratēģijas izvērtēšanu, lai nodrošinātu, ka īstenojam savas pilnvaras Eiropas iedzīvotāju interesēs," sacīja ECB prezidente Kristīne Lagarda (Christine Lagarde).

Padome vērtēs, kā monetārās politikas stratēģija gadu gaitā palīdzējusi īstenot Līgumā noteiktās ECB pilnvaras, un apsvērs, vai nepieciešams koriģēt kādu no šīs stratēģijas elementiem. Šajā izvērtējumā īpašu vietu ieņems cenu stabilitātes kvantitatīvs formulējums, kā arī metodes un instrumenti, kas tiek izmantoti cenu stabilitātes nodrošināšanai. Izvērtējumā tiks ņemts vērā arī tas, kā citi apsvērumi, piemēram, finanšu stabilitāte, nodarbinātība un vides ilgtspēja, varētu ietekmēt ECB pilnvaru īstenošanu. Padome izvērtēs pēdējos 10 gados izstrādātā monetārās politikas instrumentu kopuma efektivitāti un potenciālos blakusefektus. Tā pārbaudīs, kā vajadzētu aktualizēt tautsaimniecības un monetāro analīzi, ar kuras palīdzību ECB vērtē cenu stabilitātes riskus, ņemot vērā arī pašreizējās un jaunās tendences. Visbeidzot, Padome izvērtēs savu komunikācijas praksi.

Gaidāms, ka šis process tiks pabeigts līdz gada beigām. Padomes izvērtējuma divi noteicošie principi būs rūpīga analīze un atvērta pieeja. Tāpēc Padome uzklausīs visas ieinteresētās personas.

Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus lūdzam vērsties pie Evas Teilores (Eva Taylor; tālr. +49 69 1344 7162).

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem