Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de
 • COMUNICAT DE PRESĂ

Situațiile financiare ale BCE pentru exercițiul financiar 2018

21 februarie 2019

 • Profitul BCE a crescut cu 0,3 miliarde EUR, până la 1,6 miliarde EUR în 2018 (față de 1,3 miliarde EUR în 2017) și este distribuit integral băncilor centrale naționale
 • Veniturile nete din dobânzi aferente titlurilor de valoare deținute în scopuri de politică monetară: 1,2 miliarde EUR (față de 1,1 miliarde EUR în 2017)
 • Bilanțul contabil al BCE s-a majorat la 447 de miliarde EUR (față de 414 miliarde EUR în 2017)

Situațiile financiare auditate ale Băncii Centrale Europene (BCE) pentru anul 2018 indică faptul că profitul aferent exercițiului financiar a crescut cu 301 milioane EUR, până la 1 575 de milioane EUR, în principal ca urmare a majorării veniturilor nete din dobânzi generate de portofoliul în dolari SUA și portofoliul aferent programului de achiziționare de active (asset purchase programme – APP).

Veniturile nete din dobânzi au totalizat 2 277 de milioane EUR în anul 2018 (față de 1 812 milioane EUR în 2017). Veniturile nete din dobânzi la activele externe de rezervă au ajuns la 862 de milioane EUR (față de 534 de milioane EUR în anul precedent) datorită creșterii înregistrate de veniturile din dobânzi generate de portofoliul în dolari SUA. Veniturile nete din dobânzi rezultate din titlurile achiziționate în cadrul programului de achiziționare de active au sporit cu 245 de milioane EUR, până la 820 de milioane EUR, în urma continuării achizițiilor de titluri de valoare în cadrul acestui program și a creșterii randamentului titlurilor de valoare achiziționate pe parcursul exercițiului financiar, comparativ cu randamentul istoric al portofoliului. În schimb, ca urmare a răscumpărărilor, veniturile nete din dobânzi generate de programul destinat piețelor titlurilor de valoare (Securities Markets Programme – SMP) s-au redus la 384 de milioane EUR (față de 447 de milioane EUR în 2017). Veniturile din dobânzi ale BCE generate de deținerile sale de obligațiuni guvernamentale elene achiziționate în cadrul programului destinat piețelor titlurilor de valoare s-au cifrat la 127 de milioane EUR (față de 154 de milioane EUR în anul anterior).

Pierderile realizate din operațiuni financiare s-au situat la 77 de milioane EUR (față de câștigurile realizate în valoare de 161 de milioane EUR din 2017), pe seama pierderilor din preț realizate generate de portofoliul de titluri în dolari SUA.

Reducerile valorii au însumat 69 de milioane EUR (față de 105 milioane EUR în anul precedent), îndeosebi ca urmare a scăderii valorii de piață a unor titluri deținute în portofoliul în dolari SUA, însoțită de o majorare a randamentelor corespunzătoare.

Se efectuează teste de depreciere pentru titlurile deținute de BCE în portofoliile sale de politică monetară, care sunt evaluate la cost amortizat (supus deprecierii). Pe baza rezultatelor acestor teste, nu au fost înregistrate pierderi din depreciere în cazul acestor portofolii.

Taxele percepute entităților supravegheate s-au ridicat la 518 milioane EUR (față de 437 de milioane EUR în 2017). Scopul acestor taxe este recuperarea cheltuielilor suportate de BCE în îndeplinirea atribuțiilor sale de supraveghere. Majorarea înregistrată în anul 2018 se referă, în principal, la activitățile asociate evaluărilor cuprinzătoare și exercițiului de testare la stres efectuat de ABE.

Cheltuielile totale de personal s-au redus la 515 milioane EUR (față de 535 de milioane EUR în anul 2017) pe seama unor cheltuieli nerecurente incluse în anul 2017 în legătură cu beneficiile postangajare, alte beneficii pe termen lung și compensațiile pentru încetarea contractului de muncă destinate personalului BCE. Alte cheltuieli administrative s-au majorat la 599 de milioane EUR (față de 539 de milioane EUR în anul 2017), în principal pe seama creșterii cheltuielilor aferente atribuțiilor de supraveghere ale BCE.

Profitul net al BCE este distribuit băncilor centrale naționale (BCN) din zona euro. Consiliul guvernatorilor a decis să efectueze o distribuire provizorie a profitului, în valoare de 1 191 de milioane EUR, între BCN din zona euro la data de 31 ianuarie 2019. În ședința de ieri, Consiliul guvernatorilor a decis să distribuie profitul rămas, totalizând 384 de milioane EUR, la data de 22 februarie 2019.

Volumul total al bilanțului BCE a sporit cu 8%, până la 447 de miliarde EUR (față de 414 miliarde EUR în anul 2017). Această creștere s-a datorat cu precădere titlurilor de valoare achiziționate în cadrul programului de achiziționare de active.

Achiziționarea în continuare de titluri în cadrul APP a condus la majorarea cu 5% a bilanțului consolidat al Eurosistemului, care a ajuns la 4 702 miliarde EUR (față de 4 468 de miliarde EUR în 2017). Titlurile de valoare ale Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară au sporit cu 265 de miliarde EUR, până la 2 651 de miliarde EUR (față de 2 386 de miliarde EUR în anul 2017). Valoarea deținerilor în cadrul programului de achiziționare de active a crescut cu 284 de miliarde EUR, până la 2 570 de miliarde EUR, în timp ce titlurile deținute în cadrul primelor două programe de achiziționare de obligațiuni garantate și în cadrul programului destinat piețelor titlurilor de valoare au scăzut cu 2 miliarde EUR și, respectiv, 16 miliarde EUR, ca urmare a răscumpărărilor.

Pentru întrebări din partea mass-media, persoana de contact este William Lelieveldt, tel.: +49 69 1344 7316.

Notă:

 1. Mai multe detalii despre politicile de contabilitate și raportare financiară ale BCE și ale Eurosistemului și despre conturile anuale ale BCE pot fi găsite în secțiunile

  Contabilitate și raportare

  și, respectiv,

  Annual accounts

  de pe website-ul BCE.

 2. Deținerile Eurosistemului de titluri achiziționate în cadrul programului destinat piețelor titlurilor de valoare: Tabelul de mai jos prezintă repartizarea în funcție de țara emitentă a soldurilor aferente deținerilor Eurosistemului de titluri achiziționate în cadrul programului destinat piețelor titlurilor de valoare la data de 31 decembrie 2018.

Deținerile totale ale Eurosistemului de titluri achiziționate în cadrul programului destinat piețelor titlurilor de valoare în funcție de țara emitentă la data de 31 decembrie 2018

Țară emitentă

Valoare nominală

(miliarde EUR)

Valoare contabilă[1]

(miliarde EUR)

Scadență reziduală medie

(ani)

Irlanda

5,8

5,7

1,7

Grecia

8,3

7,8

2,1

Spania

14,2

14,2

1,7

Italia

40,7

40,2

1,5

Portugalia

5,3

5,3

1,6

Total[2]

74,3

73,1

1,7

[1] Deținerile de titluri achiziționate în cadrul programului destinat piețelor titlurilor de valoare sunt evaluate la cost amortizat.

[2] Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media