Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont
 • SAJTÓKÖZLEMÉNY

Az EKB 2018. évi pénzügyi kimutatásai

2019. február 21.

 • Az EKB nyeresége 2018-ban 0,3 milliárd euróval 1,6 milliárd euróra emelkedett (2017: 1,3 milliárd €), és teljes egészében felosztjuk a nemzeti központi bankok között.
 • A monetáris politikai célú értékpapír-állományból származó nettó kamatbevétel: 1,2 milliárd € (2017: 1,1 milliárd €)
 • Az EKB mérlegfőösszege 447 milliárd euróra emelkedett (2017: 414 milliárd €)

Az Európai Központi Bank (EKB) könyvvizsgáló által ellenőrzött 2018. évi pénzügyi kimutatásai szerint a tárgyévi nettó nyereség 301 millió euróval 1575 millió euróra nőtt, amit elsősorban az USA-dollár-portfólión és az eszközvásárlási program (APP) portfólióján elért magasabb nettó kamatbevétel eredményezett.

2018-ban a teljes nettó kamatbevétel 2277 millió eurót tett ki (2017: 1812 millió €). A nemzetközi tartalékon elért nettó kamatbevétel 862 millió euróra nőtt (2017: 534 millió €) az USA-dollár portfólión elért magasabb kamatbevétel következtében. Az APP-ből származó nettó kamatbevétel 245 millió euróval 820 millió euróra emelkedett, ahogy a program keretében folytatódott az értékpapír-vásárlás, valamint ahogy az év során vásárolt értékpapírok hozama a portfólió historikus hozamát meghaladta. Ezzel szemben a visszaváltások hatására az értékpapírpiaci programmal (SMP) szerzett nettó kamatbevétel visszaesett 384 millió euróra (2017: 447 millió €). Az EKB görög államkötvényben tartott SMP-állományából származó kamatbevétel 127 millió eurót tett ki (2017: 154 millió €).

A pénzügyi műveletekből származó realizált veszteség 77 millió euro volt (2017: 161 millió € realizált nyereség), ami az USA-dollár-portfólión realizált árfolyamveszteségből eredt.

Az értékvesztési leírás értéke 69 millió € volt (2017: 105 millió €), amit elsősorban az okozott, hogy az USA-dollár-portfólióhoz tartozó több értékpapír piaci értéke is esett, párhuzamosan a megfelelő hozamok emelkedésével.

Értékvesztési vizsgálatnak vetettük alá az EKB amortizált bekerülési értéken kimutatott, (értékvesztéssel módosított) monetáris politikai portfólióiban tartott értékpapírokat. A vizsgálat eredménye alapján a szóban forgó portfóliók esetében nem mutatható ki értékvesztés.

A felügyelt szervezetekre 518 millió € díjat vetettünk ki (2017: 437 millió €). A díjakat azért számítjuk fel, hogy ebből fedezzük az EKB bankfelügyeleti feladatainak ellátásával járó kiadásokat. A 2018. évi emelkedés elsősorban az átfogó értékelésekkel és az EBH stressztesztjével kapcsolatos munkának tudható be.

A személyi jellegű összköltségek 515 millió euróra csökkentek (2017: 535 millió €), aminek oka a munkaviszony megszűnte utáni és egyéb hosszú távú juttatásokkal, végkielégítésekkel kapcsolatos 2017-ben felmerülő, egyszeri kiadás volt. Az egyéb igazgatási költségek 599 millió euróra emelkedtek (2017: 539 millió €), aminek hátterében az EKB felügyeleti feladataihoz kapcsolódó ráfordítások megemelkedése áll.

Az EKB a nettó nyereségét felosztja az euroövezeti nemzeti központi bankok (NKB-k) között. A Kormányzótanács úgy határozott, hogy 2019. január 31-i hatállyal 1191 millió € értékű év közbeni nyereségrészesedést fizet az euroövezeti NKB-knak. Tegnapi ülésén pedig úgy határozott, hogy a fennmaradó 384 millió eurós nyereséget 2019. február 22-én osztja fel.

Az EKB mérlegfőösszege 8%-kal 447 milliárd euróra bővült (2017: 414 milliárd €). A növekedést főként az APP keretében folyó értékpapír-vásárlás okozta.

Az értékpapír-vásárlás folytatásának eredményeképpen az eurorendszer összevont mérlege 5%-kal 4702 milliárd euróra emelkedett (2017: 4468 milliárd €). Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya 265 milliárd euróval 2651 milliárd euróra nőtt (2017: 2386 milliárd €). Az APP-állományok 284 milliárd euróval 2570 milliárd euróra emelkedtek, miközben az első két fedezett kötvényvásárlási program és az SMP során szerzett értékpapír-állományok a visszaváltások miatt 2 milliárd, illetve 16 milliárd euróval csökkentek.

A média képviselői kérdéseikkel William Lelieveldthez fordulhatnak a +49 69 1344 7316-os telefonszámon.

Megjegyzések:

 1. Az EKB és az eurorendszer számviteli és adatszolgáltatási irányelveivel, valamint éves beszámolójával kapcsolatos további részleteket az EKB honlapján a

  Számvitel és adatszolgáltatás

  , illetve az

  Annual accounts (Éves beszámoló)

  részekben olvashatunk.

 2. Az eurorendszer SMP-állományai: Az alábbi táblázat kibocsátó ország szerinti bontásban mutatja az eurorendszer 2018. december 31-én érvényes SMP-állományait.

Az eurorendszer teljes SMP-állománya kibocsátó ország szerinti bontásban 2018. december 31-én

Kibocsátó ország

Névérték

(milliárd EUR)

Könyv szerinti érték [1]

(milliárd EUR)

Fennmaradó átlagos futamidő

(év)

Írország

5,8

5,7

1,7

Görögország

8,3

7,8

2,1

Spanyolország

14,2

14,2

1,7

Olaszország

40,7

40,2

1,5

Portugália

5,3

5,3

1,6

Összesen[2]

74,3

73,1

1,7

[1] Az SMP-állományokat amortizált bekerülési értéken kell kimutatni.

[2] A kerekítés miatt a tételek összege nem feltétlenül egyezik meg a végösszeggel.

KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok