Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de
COMUNICAT DE PRESĂ

BCE recomandă modificarea articolului 22 din Statut

23 iunie 2017
  • Consiliul guvernatorilor decide să recomande modificarea articolului 22 din Statut
  • Modificarea va conferi Eurosistemului temeiul juridic pentru a își îndeplini rolul de bancă centrală de emisiune în contextul propunerii actuale de revizuire a EMIR
  • Modificarea va permite Eurosistemului să își îndeplinească mandatul privind conduita politicii monetare și asigurarea stabilității euro

Consiliul guvernatorilor Băncii Centrale Europene (BCE) a adoptat o recomandare de modificare a articolului 22 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene. Articolul 22 revizuit ar avea următorul conținut: „BCE și băncile centrale naționale pot acorda facilități, iar BCE poate adopta regulamente în vederea asigurării eficienței și solidității sistemelor de compensare și de plăți și a sistemelor de compensare pentru instrumente financiare în cadrul Uniunii și în raporturile cu țările terțe.”

Modificarea ar conferi BCE o competență juridică clară în domeniul compensării centrale, care ar crea condițiile necesare pentru exercitarea de către Eurosistem a competențelor preconizate pentru băncile centrale care emit monedă în contextul revizuirii propuse de Comisia Europeană[1] a Regulamentului privind infrastructura pieței europene (European Market Infrastructure Regulation – EMIR).

Aceste competențe includ un rol semnificativ sporit al băncilor centrale de emisiune în cadrul sistemului de supraveghere a contrapărților centrale (CPC), îndeosebi cu privire la recunoașterea și supravegherea CPC de importanță sistemică din țări terțe care compensează volume semnificative de tranzacții exprimate în euro.

În conformitate cu propunerile de modificare a cadrului EMIR, Eurosistemul va putea să își îndeplinească în continuare rolul de bancă centrală emitentă a monedei unice. Modificările vor permite Eurosistemului să monitorizeze și să contracareze riscurile asociate activităților de compensare centrală care ar putea afecta conduita politicii monetare, funcționarea sistemelor de plăți și stabilitatea euro.

Recomandarea a fost prezentată Parlamentului European și Consiliului în vederea adoptării unei decizii de modificare a articolului 22. Comisia va emite un aviz privind această recomandare.

Pentru întrebări din partea mass-media, persoana de contact este Lena-Sophie Demuth, tel.: +49 69 1344 5423.

Notă:

  • Eurosistemul este format din BCE și cele 19 bănci centrale naționale din zona euro.
  1. [1] COM(2017) 331 final (http://ec.europa.eu/finance/docs/law/170613-emir-proposal_en.pdf).

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media