Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
LEHDISTÖTIEDOTE

EKP antaa suosituksen Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön artiklan 22 muuttamisesta

23.6.2017
  • EKP:n neuvosto on päättänyt antaa suosituksen Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön artiklan 22 muuttamisesta.
  • Muutos antaa eurojärjestelmälle oikeusperustan toimia valuuttaa liikkeeseen laskevana keskuspankkina Euroopan markkinarakenneasetukseen ehdotettujen muutosten mukaisesti.
  • Muutoksella varmistetaan, että eurojärjestelmä kykenee tehokkaasti hoitamaan rahapolitiikkaan liittyviä tehtäviään ja turvaamaan euron vakauden.

Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto on hyväksynyt suosituksen Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön artiklan 22 muuttamisesta. Artiklaa 22 suositellaan muutettavaksi seuraavasti: ”EKP ja kansalliset keskuspankit voivat tarjota järjestelyjä ja EKP voi antaa asetuksia selvitys- ja maksujärjestelmien sekä rahoitusinstrumenttien selvitysjärjestelmien tehokkuuden ja vakauden varmistamiseksi unionissa ja kolmansien maiden kanssa.”

Muutos antaisi EKP:lle selkeän toimivallan keskusvastapuoliselvityksen alalla. Näin luodaan eurojärjestelmälle perusta käyttää toimivaltaa, jota valuuttaa liikkeeseen laskeville keskuspankeille suunnitellaan annettavaksi, kun Euroopan komission ehdottama Euroopan markkinarakenneasetuksen uudelleentarkastelu on saatu päätökseen[1].

Uuden toimivallan myötä valuuttaa liikkeeseen laskevat keskuspankit saavat paljon merkittävämmän roolin keskusvastapuolten valvontajärjestelyissä. Keskuspankkien tehtäviin tulevat erityisesti kuulumaan entistä laajemmin tunnustamismenettelyt ja valvonta sellaisten kolmansien maiden keskusvastapuolten osalta, jotka on katsottu rahoitusjärjestelmän kannalta merkittäviksi ja jotka selvittävät merkittäviä määriä euromääräisiä tapahtumia.

Euroopan markkinarakenneasetukseen ehdotettujen muutosten nojalla eurojärjestelmä kykenee jatkossakin hoitamaan tehtävänsä euron liikkeeseen laskevana keskuspankkina. Muutosten ansiosta eurojärjestelmä kykenee valvomaan ja seuraamaan keskusvastapuoliselvitystoimintaan liittyviä riskejä, jotka saattaisivat vaikuttaa rahapolitiikan täytäntöönpanoon, maksujärjestelmien toimintaan ja euron vakauteen.

Suositus on toimitettu Euroopan parlamentille ja neuvostolle artiklan 22 muuttamista koskevan päätöksen hyväksyntää varten. Euroopan komissio antaa suosituksesta lausunnon.

Tiedotusvälineiden kysymyksiin vastaa Lena-Sophie Demuth puhelinnumerossa +49 69 1344 5423.

Lisätietoja:

  • Eurojärjestelmän muodostavat Euroopan keskuspankki (EKP) ja euroalueen 19 kansallista keskuspankkia.
  1. [1] COM(2017) 331 final (http://ec.europa.eu/finance/docs/law/170613-emir-proposal_en.pdf)

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle