SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
PRESSEMEDDELELSE

ECB henstiller til, at artikel 22 i statutten ændres

23. juni 2017
  • Styrelsesrådet beslutter at henstille til, at ESCB-statuttens artikel 22 ændres.
  • Ændringen skal skabe det retlige grundlag for, at Eurosystemet kan påtage sig rollen som udstedende centralbank i henhold til den foreslåede gennemgang af EMIR-forordningen.
  • Ændringen skal gøre det muligt for Eurosystemet at opfylde mandatet om at gennemføre pengepolitikken og sikre euroens stabilitet.

Styrelsesrådet for Den Europæiske Centralbank (ECB) har vedtaget en henstilling med henblik på at ændre artikel 22 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank. Den ændrede artikel 22 har følgende ordlyd: "Med henblik på at sikre effektive og pålidelige clearing- og betalingssystemer for finansielle instrumenter inden for Unionen og over for tredjelande kan ECB og de nationale centralbanker tilbyde faciliteter, og ECB kan udstede forordninger."

Ændringen vil give ECB en klar retlig kompetence på området for central clearing, som vil bane vejen for, at Eurosystemet vil kunne udøve de beføjelser, som er tiltænkt centralbanker, der udsteder en valuta, i henhold til Europa-Kommissionens forslag om en gennemgang af forordningen om europæisk markedsinfrastruktur (EMIR)[1].

Disse beføjelser indbefatter en betydeligt større rolle for udstedende centralbanker i tilsynssystemet for centrale modparter (CCP'er), bl.a. med hensyn til at anerkende og føre tilsyn med systemisk vigtige CCP'er i tredjelande, som clearer betydelige mængder transaktioner i euro.

I henhold til de foreslåede ændringer af EMIR-rammen vil Eurosystemet fortsat kunne udføre sin opgave som centralbank for udstedelsen af den fælles valuta. Ændringerne vil gøre det muligt for Eurosystemet at overvåge og imødegå risici i tilknytning til centrale clearingaktiviteter, som kan påvirke gennemførelsen af pengepolitikken, betalingssystemernes funktion og euroens stabilitet.

Henstillingen er sendt til Europa-Parlamentet og Rådet med henblik på vedtagelse af en afgørelse om ændring af artikel 22. Kommissionen afgiver udtalelse om denne henstilling.

Henvendelser fra medierne kan rettes til Lena-Sophie Demuth, tlf.: +49 69 1344 5423.

Noter:

  • Eurosystemet består af ECB og de 19 nationale centralbanker i euroområdet.
  1. [1] COM(2017) 331 final (http://ec.europa.eu/finance/docs/law/170613-emir-proposal_en.pdf)

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt