Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
KOMUNIKAT PRASOWY

EBC zaleca zmianę artykułu 22 swojego statutu

23 czerwca 2017
  • Rada Prezesów postanawia wydać zalecenie zmiany artykułu 22 statutu ESBC i EBC.
  • Zmiana ta ma zapewnić Eurosystemowi podstawę prawną do pełnienia funkcji centralnego banku emisyjnego na zasadach określonych w proponowanej rewizji rozporządzenia EMIR.
  • Zmiana umożliwi Eurosystemowi wykonywanie mandatu do prowadzenia polityki pieniężnej i ochrony stabilności euro.

Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC) przyjęła zalecenie w sprawie zmiany art. 22 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego. Proponowane brzmienie artykułu 22 jest następujące: EBC i krajowe banki centralne mogą zapewniać instrumenty, a EBC może uchwalać rozporządzenia, w celu zapewnienia skuteczności i rzetelności systemów rozliczeń i płatności oraz systemów rozliczeń instrumentów finansowych w ramach Unii i z innymi krajami.

Zmiana zapewniłaby EBC wyraźne kompetencje prawne w zakresie rozliczeń dokonywanych przez kontrahentów centralnych (CCP), co pozwoliłoby Eurosystemowi wykonywać uprawnienia przewidziane dla banków centralnych, które emitują walutę, w proponowanej przez Komisję Europejską rewizji rozporządzenia w sprawie infrastruktury rynku europejskiego (EMIR)[1].

Uprawnienia te obejmują znacznie zwiększoną rolę centralnych banków emisyjnych w systemie nadzoru nad CCP, zwłaszcza w odniesieniu do uznawania i nadzorowania CCP o znaczeniu systemowym z siedzibą w państwie trzecim rozliczających znaczne kwoty transakcji denominowanych w euro.

Zgodnie z proponowanymi zmianami przepisów EMIR Eurosystem będzie mógł nadal wykonywać funkcje banku centralnego emitującego wspólną walutę. Zmiany te umożliwią mu monitorowanie i kontrolowanie ryzyk związanych z rozliczaniem centralnym, które mogłyby wpłynąć na prowadzenie polityki pieniężnej, działanie systemów płatności i stabilność euro.

Zalecenie zostało przesłane do Parlamentu Europejskiego i Rady na potrzeby przyjęcia decyzji w sprawie zmiany artykułu 22. Komisja wyda opinię w jego sprawie.

Kontakt z mediami: Lena-Sophie Demuth, tel. +49 69 1344 5423.

Uwagi:

  • W skład Eurosystemu wchodzą EBC i banki centralne 19 krajów strefy euro.
  1. [1] COM(2017) 331 final (http://ec.europa.eu/finance/docs/law/170613-emir-proposal_en.pdf)

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami