Menu
TISKOVÁ ZPRÁVA

ECB doporučuje změnu článku 22 svého statutu

23. června 2017
  • Rada guvernérů rozhoduje o doporučení změnit článek 22 statutu.
  • Změna by poskytla Eurosystému právní základ, aby podle stávajícího přezkumu nařízení EMIR plnil úlohu jakožto emisní centrální banka.
  • Změna by umožnila Eurosystému plnit mandát v oblasti provádění měnové politiky a zajišťování stability eura.

Rada guvernérů Evropské centrální banky (ECB) přijala doporučení změnit článek 22 statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky. Změněný článek 22 by měl toto znění: „ECB a národní centrální banky mohou poskytovat facility a ECB může vydávat nařízení proto, aby byly zajištěny účinné a spolehlivé zúčtovací a platební mechanismy a zúčtovací mechanismy pro finanční nástroje uvnitř Unie a ve styku se třetími zeměmi.

Změna by dala ECB jednoznačnou zákonnou pravomoc v oblasti centrálního clearingu, která by Eurosystému připravila podmínky pro výkon pravomocí, jež se podle přezkumu nařízení o infrastruktuře evropských trhů (EMIR) očekávají od centrálních bank vydávajících měnu.[1]

Tyto pravomoci zahrnují výrazně posílenou úlohu emisních centrálních bank v systému dohledu nad ústředními protistranami, zejména pokud jde o uznávání systémově důležitých ústředních protistran ze třetích zemí, které vypořádávají významné objemy transakcí v eurech, a o dohled nad nimi.

Podle navržených změn rámce EMIR bude moci Eurosystém nadále plnit svou úlohu jakožto centrální banka vydávající jednotnou měnu. Změny umožní Eurosystému sledovat a řešit rizika související s činnostmi v oblasti centrálního clearingu, která by mohla ovlivnit provádění měnové politiky, provoz platebních systémů a stabilitu eura.

Doporučení pro rozhodnutí, který se mění článek 22, bylo zasláno Evropskému parlamentu a Radě. Komise k tomuto doporučení vydá stanovisko.

Na dotazy sdělovacích prostředků odpoví Lena-Sophie Demuthová, tel.: +49 69 1344 5423.

Poznámky:

  • Eurosystém sestává z ECB a 19 národních centrálních bank zemí eurozóny.

Kontakty pro média