Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
PRESSITEADE

EKP esitab soovituse EKPSi ja EKP põhikirja artikli 22 muutmiseks

23. juuni 2017
  • EKP nõukogu otsustas esitada soovituse EKPSi ja EKP põhikirja artikli 22 muutmiseks.
  • Muudatusega sätestatakse eurosüsteemi õiguslik alus täita vääringut emiteeriva keskpanga kohustusi kooskõlas Euroopa turu infrastruktuuri määruse kavandatava läbivaatamisega.
  • Muudatus võimaldab eurosüsteemil täita oma ülesannet viia ellu rahapoliitikat ja tagada euro stabiilsus.

Euroopa Keskpanga (EKP) nõukogu võttis vastu soovituse muuta Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja artiklit 22. Muudetud artikkel 22 on sõnastatud järgmiselt: „EKP ja riikide keskpangad võivad anda vahendeid ja EKP võib kehtestada eeskirju efektiivsete ja usaldatavate kliiringu- ja maksesüsteemide ning finantsinstrumentide kliiringusüsteemide tagamiseks liidu piires ja teiste riikidega.”

Muudatus annab EKP-le selge õigusliku pädevuse keskse kliirimise valdkonnas, võimaldades eurosüsteemil täita vääringut emiteerivale keskpangale kehtestatud volitusi kooskõlas Euroopa turu infrastruktuuri määruse läbivaatamisega, mille on ette pannud Euroopa Komisjon[1].

Kõnealused volitused hõlmavad vääringut emiteerivate keskpankade märkimisväärselt suuremat rolli kesksete vastaspoolte järelevalvesüsteemis, eelkõige seoses olulises mahus eurodes vääringustatud tehinguid kliirivate süsteemselt oluliste kolmandate riikide kesksete vastaspoolte tunnustamise ja järelevalvega.

Euroopa turu infrastruktuuri määruse kavandatavad muudatused võimaldavad eurosüsteemil jätkata oma ülesannete täitmist ühisvääringut emiteeriva keskpangana. Ühtlasi võimaldavad muudatused eurosüsteemil jälgida ja ohjata keskpanga tegevusega seotud riske, mis võivad mõjutada rahapoliitika elluviimist, maksesüsteemide toimimist ja euro stabiilsust.

Soovitus on esitatud Euroopa Parlamendile ja nõukogule põhikirja artikli 22 muutmist käsitleva otsuse vastuvõtmiseks. Komisjon esitab asjaomase soovituse kohta arvamuse.

Meediakanalite küsimustele vastab Lena-Sophie Demuth (tel +49 69 1344 5423).

Märkus.

  • Eurosüsteemi kuuluvad EKP ja euroala 19 riigi keskpangad.
  1. [1] COM(2017) 331 final http://ec.europa.eu/finance/docs/law/170613-emir-proposal_en.pdf

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid