Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
SPOROČILO ZA JAVNOST

ECB priporoča spremembo člena 22 Statuta

23. junij 2017
  • Svet ECB je sklenil, da priporoči spremembo člena 22 Statuta.
  • Sprememba zagotavlja pravno podlago, ki bo Eurosistemu omogočila, da v skladu s predlaganim pregledom uredbe o evropskih tržnih infrastrukturah izvaja naloge v vlogi centralne banke izdajateljice.
  • Sprememba bo Eurosistemu omogočila, da izpolnjuje mandat izvajanja denarne politike in zagotavljanja stabilnosti eura.

Svet Evropske centralne banke (ECB) je sprejel priporočilo o spremembi člena 22 Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke. Spremenjeni člen 22 bi se glasil: »ECB in nacionalne centralne banke lahko ustvarijo možnosti in ECB lahko sprejme predpise za zagotovitev učinkovitih in zanesljivih klirinških in plačilnih sistemov in klirinških sistemov za finančne instrumente znotraj Unije in z drugimi državami.«

S spremembo bi ECB dobila jasno pravno pristojnost na področju centralnega kliringa, kar bi Eurosistemu omogočilo, da izvaja pooblastila, ki jih Evropska komisija v okviru pregleda uredbe o evropskih tržnih infrastrukturah[1] predlaga za centralne banke izdajateljice valute.

Ta pooblastila vključujejo dosti večjo vlogo centralnih bank izdajateljic v sistemu nadzora centralnih nasprotnih strank, zlasti kar zadeva pripoznavanje in nadzor sistemsko pomembnih centralnih nasprotnih strank iz tretjih držav, ki izvajajo kliring velikih zneskov transakcij v eurih.

Po predlaganih spremembah okvira za evropske tržne infrastrukture bo Eurosistem lahko še naprej izvajal vlogo centralne banke izdajateljice enotne valute. Spremembe bodo Eurosistemu omogočile, da spremlja in odpravlja tveganja, povezana z dejavnostmi centralnega kliringa, ki bi lahko vplivale na izvajanje denarne politike, delovanje plačilnih sistemov in stabilnost eura.

Priporočilo je bilo poslano Evropskemu parlamentu in Svetu, ki bosta sprejela sklep o spremembi člena 22. Komisija bo o priporočilu izdala svoje mnenje.

Kontaktna oseba za novinarska vprašanja je Lena-Sophie Demuth, tel. +49 69 1344 5423.

Opombe:

  • Eurosistem obsega ECB in 19 nacionalnih centralnih bank v euroobmočju.
  1. [1] COM(2017) 331 final (http://ec.europa.eu/finance/docs/law/170613-emir-proposal_en.pdf)

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije