Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de
COMUNICAT DE PRESĂ

Modificarea măsurilor de control al riscurilor pentru noile emisiuni de titluri garantate cu active şi pentru obligaţiunile bancare negarantate

20 ianuarie 2009

Consiliul guvernatorilor BCE a hotărât astăzi completarea perfecţionărilor de ordin tehnic ale măsurilor de control al riscurilor, anunţate la data de 4 septembrie 2008 şi care urmează să intre în vigoare la data de 1 februarie 2009, cu următoarele modificări suplimentare [1]:

  1. Referitor la titlurile garantate cu active (TGA), Eurosistemul va solicita acordarea, la emitere, a unui calificativ de nivelul AAA/Aaa de către o agenţie internaţională de rating ( external credit assessment institution - ECAI) recunoscută, ca un criteriu suplimentar de eligibilitate pentru toate TGA emise începând cu data de 1 martie 2009. Pe durata de viaţă a TGA, va trebui menţinut pragul minim de rating tip single A, existent anterior. De asemenea, în cazul TGA emise începând cu 1 martie 2009, pachetul de bază nu ar trebui să cuprindă, integral sau parţial, tranşe din alte emisiuni de TGA. În cazul TGA emise anterior datei de 1 martie 2009, se acordă o derogare de la aplicarea dispoziţiei menţionate până la data de 1 martie 2010.
  2. În ceea ce priveşte obligaţiunile bancare negarantate, Eurosistemul va limita utilizarea acestora. Începând cu data de 1 martie 2009, valoarea atribuită obligaţiunilor bancare negarantate ale unui anumit emitent sau ale unei entităţi cu care emitentul are legături strânse, în conformitate cu definiţia prezentată în Capitolul 6.2.3 din Documentaţia generală [2], trebuie să fie inferioară – în urma aplicării marjelor de ajustare – procentului de 10% din valoarea pachetului de garanţii al unei contrapartide, dacă valoarea de piaţă a activelor menţionate nu depăşeşte 50 de milioane EUR. Această limitare nu se aplică obligaţiunilor bancare negarantate de emitent, dar care beneficiază de garanţii din partea unei entităţi din sectorul public cu drept de colectare de impozite. Această limitare se aplică începând cu data de 1 martie 2010 obligaţiunilor bancare negarantate oferite drept garanţii în cadrul Eurosistemului până la data de 20 ianuarie 2009.

Ca şi în cazul măsurilor anterioare, ajustările curente au drept scop menţinerea caracteristicilor esenţiale ale cadrului Eurosistemului pentru desfăşurarea operaţiunilor de creditare, precum eligibilitatea extinsă a garanţiilor şi accesul larg al contrapartidelor Eurosistemului la lichidităţile băncilor centrale, cu menţinerea unui nivel corespunzător de protecţie a Eurosistemului împotriva riscurilor. Cadrul de garantare al Eurosistemului s-a dovedit a fi robust şi eficient de-a lungul anilor, precum şi în perioada recentelor turbulenţe de pe piaţa financiară. În special, acceptarea unei game largi de garanţii contribuie la rezistenţa pieţelor financiare din zona euro.

În plus, modificările menţionate la punctul (1), care reflectă utilizarea efectivă a TGA eligibile de către contrapartide şi evoluţiile recente pe pieţele de TGA, au drept scop restabilirea bunei funcţionări a pieţei de TGA.

  1. [1] BCE a mai anunţat, la data de 15 octombrie 2008, o serie de măsuri vizând extinderea în continuare a cadrului de garantare până la sfârşitul anului 2009. Aceste măsuri nu sunt afectate de modificările anunţate în prezentul comunicat de presă.

  2. [2] BCE, „Implementarea politicii monetare în zona euro: Documentaţia generală privind instrumentele şi procedurile de politică monetară ale Eurosistemului”, 12 noiembrie 2008 (http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/gendoc2008ro.pdf)

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media