Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
LEHDISTÖTIEDOTE

Muutoksia omaisuusvakuudellisia arvopapereita ja pankkien kattamattomia joukkolainoja koskeviin riskienhallintamenetelmiin

20.1.2009

Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto päätti tänään seuraavista muutoksista riskienhallintamenetelmiin. Niillä täydennetään 4.9.2008 julkistettuja teknisiä täsmennyksiä, jotka tulevat voimaan 1.2.2009. [1]

  1. Eurojärjestelmä edellyttää uutena vakuuskelpoisuuskriteerinä, että kaikkien vakuudeksi hyväksyttävien, 1.3.2009 ja sitä myöhemmin liikkeeseen laskettujen omaisuusvakuudellisten arvopaperien tulee olla saanut hyväksytyltä ulkoiselta luottoluokituslaitokselta liikkeeseenlaskun yhteydessä luottoluokitus AAA/Aaa. Hyvän luottokelpoisuuden katsotaan säilyvän, kun omaisuusvakuudellisella arvopaperilla on vähintään yhtä A:ta vastaava luottoluokitustaso elinkaarensa aikana. Lisäksi 1.3.2009 tai sen jälkeen liikkeeseen laskettujen omaisuusvakuudellisten arvopaperien vakuutena ei saa olla muiden omaisuusvakuudellisten arvopaperien etuoikeusluokkia. Jälkimmäistä vaatimusta aletaan soveltaa ennen 1.3.2009 liikkeeseen laskettuihin omaisuusvakuudellisiin arvopapereihin 1.3.2010.
  2. Eurojärjestelmä rajoittaa 1.3.2009 lähtien pankkien sellaisten kattamattomien joukkovelkakirjalainojen vakuuskäyttöä, joiden liikkeeseenlaskijana on yksi liikkeeseenlaskija tai sellainen yhteisö, jonka kanssa tällä liikkeeseenlaskijalla on EKP:n yleisasiakirjan [2] kohdassa 6.2.3 määritelty läheinen sidos. Tällaisille joukkovelkakirjalainoille määritelty arvo aliarvostuksen soveltamisen jälkeen ei saa ylittää 10 % vastapuolen toimittamien vakuuksien yhteenlasketusta arvosta, paitsi jos tämä yhteenlaskettu arvo on enintään 50 miljoonaa euroa. Rajoitus ei koske pankkien kattamattomia joukkovelkakirjalainoja, joilla on julkiseen sektoriin kuuluvan veronkantoon oikeutetun yhteisön takaus. Eurojärjestelmälle 20.1.2009 mennessä vakuudeksi toimitetut kattamattomat pankkien joukkovelkakirjalainat kuuluvat rajoituksen piiriin 1.3.2010 alkaen.

Myös näiden muutosten tarkoituksena on säilyttää eurojärjestelmän luotto-operaatioiden keskeiset piirteet kuten vakuudeksi hyväksyttävien omaisuuserien laaja kirjo ja eurojärjestelmän vastapuolien laaja-alainen keskuspankkirahoituksen saanti. Samalla pyritään suojaamaan eurojärjestelmää asianmukaisesti riskeiltä. Eurojärjestelmän vakuuskäytäntö on osoittautunut vankaksi ja tehokkaaksi vuosien saatossa, myös rahoitusmarkkinoiden viimeaikaisen häiriötilan aikana. Varsinkin vakuudeksi hyväksyttävien omaisuuserien laaja kirjo parantaa euroalueen rahoitusmarkkinoiden häiriönsietokykyä.

Kohdassa 1 eritellyt muutokset perustuvat vakuudeksi hyväksyttävien omaisuusvakuudellisten arvopaperien tosiasialliseen vakuuskäyttöön sekä viimeaikaiseen kehitykseen näiden arvopaperien markkinoilla. Muutoksilla pyritään edistämään omaisuusvakuudellisten arvopaperien markkinoiden toiminnan normalisoitumista.

  1. [1] EKP ilmoitti lisäksi 5.10.2008 useista toimista, joilla vakuuskäytäntöä lavennettiin vuoden 2009 loppuun saakka. Niihin eivät tämänpäiväisessä lehdistötiedotteessa julkistetut muutokset vaikuta.

  2. [2] ”Rahapolitiikan toteuttaminen euroalueella: Yleisasiakirja eurojärjestelmän rahapolitiikan välineistä ja menettelyistä”, EKP, 12.11.2008 (http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/gendoc2008fi.pdf).

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle