Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont
SAJTÓKÖZLEMÉNY

Az új kibocsátású eszközalapú értékpapírokra és fedezetlen banki kötvényekre vonatkozó kockázatkezelési szabályok módosítása

2009. január 20.

Az EKB Kormányzótanácsa mai döntésével a következő módosításokkal egészítette ki a 2008. szeptember 4-én bejelentett és 2009. február 1-jével életbe lépő kockázatkezelési szabályok technikai részleteit [1]:

  1. A 2009. március 1. után kibocsátott eszközalapú értékpapírok tekintetében az EKB további alkalmassági feltételt ír elő a kibocsátáskor, mégpedig egy elfogadott külső hitelminősítő intézet (ECAI) általi AAA/Aaa szintű minősítés meglétét. Az eszközalapú értékpapír élettartama alatt az előzőleg meglevő minimálisan elvárt „A” minősítési küszöböt végig meg kell tartani. A 2009. március 1. után kibocsátott eszközalapú értékpapírok esetében továbbá a mögöttes portfólió sem részben, sem egészében nem állhat más eszközalapú értékpapír szeleteiből (tranches). A 2009. március 1. előtt kibocsátott eszközalapú értékpapírok az előbbi követelmény alól 2010. március 1-jéig mentesülnek.
  2. Az eurorendszer a fedezetlen banki kötvények esetében felhasználhatósági korlátokat szab meg. 2009. március 1-jétől a kibocsátó vagy a kibocsátóval az Általános dokumentáció [2] 6.2.3 fejezetében foglaltak szerint szoros kapcsolatban álló más személy által kibocsátható fedezetlen banki kötvények értéke a haircut alkalmazása után és amennyiben az említett eszközök piaci értéke nem haladja meg az 50 millió eurót, kevesebb kell, hogy legyen a partner fedezeti portfóliója értékének 10%-ánál. Ez a megszorítás nem vonatkozik az olyan fedezetlen banki kötvényekre, amelyekre adókivetési joggal felruházott állami intézmény vállal garanciát. A fenti korlátozás az eurorendszerhez 2009. január 20-áig fedezetként benyújtott fedezetlen banki kötvényre 2010. március 1-jétől vonatkozik.

A korábbi szabályokhoz hasonlóan a mostani módosítások célja is az, hogy teljes mértékben megőrizzék az eurorendszer hitelműveleti rendszerének olyan alapvető tulajdonságait, amelyek biztosítják az elfogadható fedezetek széles skáláját, valamint hogy az eurorendszer partnerei széles körben hozzáférjenek a központi banki likviditáshoz, miközben fenntartják az eurorendszer kockázatokkal szembeni megfelelő védelmét. Az elmúlt évek során, valamint a közelmúltbeli pénzügyi piaci zavarok alatt is, az eurorendszer fedezetbiztosítási rendszere teherbírónak és hatékonynak bizonyult. Az, hogy sokféle fedezetet tekintenek alkalmasnak, különösen nagy szerepet játszik az euroövezet pénzügyi piacai ellenálló képességének erősítésében.

A fenti (I) pontban leírt változások – amelyek a partnerek tényleges eszközalapú értékpapír-használatát és az érintett értékpapírpiacokon az utóbbi időben megfigyelhető fejleményeket tükrözik – emellett arra is irányulnak, hogy helyreállítsák a szóban forgó értékpapírpiacok megfelelő működését.

  1. [1] Az EKB ezenkívül 2008. október 15-én több olyan intézkedést is bejelentett, amellyel célja a hitelfedezeti rendszer 2009 végéig megvalósuló kibővítése. A mai sajtóközleményben bejelentett módosítások nem érintik ezeket az intézkedéseket.

  2. [2] EKB, „A monetáris politika végrehajtása az euroövezetben – Az eurorendszer monetáris politikai eszközeinek és eljárásainak általános dokumentációja”, 2008. november 12., (http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/gendoc2008hu.pdf).

KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok