SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
PRESSEMEDDELELSE

Ændring af risikostyringsinstrumenter for nyudstedte værdipapirer af asset-backed typen og udækkede bankobligatoner

20. januar 2009

Styrelsesrådet for Den Europæiske Centralbank (ECB) besluttede i dag at supplere de tekniske forbedringer af risikostyringsinstrumenterne, som blev offentliggjort den 4. september 2008, og som træder i kraft den 1. februar 2009, med følgende yderligere ændringer: [1]

  1. Hvad angår værdipapirer af asset-backed typen, stiller Eurosystemet krav om en rating på AAA/Aaa fra et anerkendt eksternt kreditvurderingsbureau ved udstedelsen som et yderligere belånbarhedskriterium for alle værdipapirer af asset-backed typen, der udstedes fra og med den 1. marts 2009. Værdipapirer af asset-backed typen skal i hele deres løbetid overholde det hidtil gældende krav om en minimumsrating på "single A". For værdipapirer af asset-backed typen, der udstedes fra og med den 1. marts 2009, gælder det endvidere, at den underliggende pulje, hverken helt eller delvist, må bestå af trancher af andre værdipapirer af denne type. Værdipapirer af asset-backed typen, som udstedes inden den 1. marts 2009, er undtaget fra sidstnævnte krav indtil den 1. marts 2010.
  2. Hvad angår udækkede bankobligationer, indfører Eurosystemet begrænsninger for deres anvendelse. Fra og med den 1. marts 2009 må den værdi, som tildeles udækkede bankobligationer , der udstedes af en udsteder eller enheder, som udstederen har snævre forbindelser med i henhold til definitionen i kapitel 6.2.3 af Dokumentationsgrundlaget [2], ikke overstige 10 pct. af værdien af en modparts sikkerhedspulje, efter anvendelse af haircuts, medmindre markedsværdien af de aktiver, der henvises til ovenfor, ikke overstiger 50 mio. euro. Denne begrænsning gælder ikke for udækkede bankobligationer, der er garanteret af en enhed inden for den offentlige sektor, som har ret til at opkræve skatter. Udækkede bankobligationer, der er stillet som sikkerhed i Eurosystemet indtil den 20. januar 2009, omfattes af denne begrænsning fra og med den 1. marts 2010.

De aktuelle ændringer sigter i lighed med tidligere tiltag mod at bevare alle de centrale elementer i Eurosystemets rammer for kreditoperationer, som fx et omfattende udvalg af belånbar sikkerhed og en bred adgang for Eurosystemets modparter til centralbanklikviditet samtidig med, at der sikres en passende risikobeskyttelse af Eurosystemet. Eurosystemets rammer for sikkerhedsstillelse har i årenes løb vist sig at være robuste og effektive, selv under den seneste tids uro på de finansielle markeder. Især accepten af en bred vifte af aktiver til sikkerhedsstillelse bidrager til at gøre de finansielle markeder i euroområdet modstandsdygtige.

Ændringerne under punkt 1 ovenfor, der afspejler modparternes faktiske anvendelse af værdipapirer af asset-backed typen og den seneste udvikling på markederne for disse værdipapirer, skal desuden medvirke til at genskabe et velfungerende marked for værdipapirer af asset-backed typen.

  1. [1] Den 15. oktober 2008 offentliggjorde ECB også en række instrumenter til yderligere at udvide rammerne for sikkerhedsstillelse indtil udgangen af 2009. Disse instrumenter påvirkes ikke af de ændringer, som offentliggøres i dagens pressemeddelelse.

  2. [2] ECB, "Gennemførelsen af pengepolitikken i euroområdet: Dokumentationsgrundlag for Eurosystemets pengepolitiske instrumenter og procedurer", 12. november 2008, (http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/gendoc2008da.pdf).

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt