Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
PERSBERICHT

Aanpassing van de risicobeheersingsmaatregelen voor nieuw uitgegeven effecten op onderpand van activa en voor ongedekte bankobligaties

20 januari 2009

De Raad van Bestuur van de ECB heeft vandaag besloten de technische verfijningen van de risicobeheersingsmaatregelen, die op 1 februari 2009 van kracht zullen worden en die de Raad op 4 september 2008 heeft bekendgemaakt, aan te vullen met de volgende aanpassingen [1]:

  1. Wat betreft effecten op onderpand van activa, zal het Eurosysteem als vereiste stellen een rating op AAA/Aaa-niveau van een geaccepteerde externe kredietbeoordelingsinstelling bij uitgifte, als extra beleenbaarheidscriterium voor alle effecten op onderpand van activa die vanaf 1 maart 2009 worden uitgegeven. Gedurende de looptijd van de effecten op onderpand van activa zou de eerdere “single A”-minimumratingdrempel dienen te worden gehandhaafd. Bovendien dient voor effecten op onderpand van activa die vanaf 1 maart 2009 worden uitgegeven het onderliggende depot niet, geheel of gedeeltelijk, te bestaan uit tranches van andere effecten op onderpand van activa. Effecten op onderpand van activa die vóór 1 maart 2009 zijn uitgegeven zullen tot 1 maart 2010 van dit laatste vereiste worden vrijgesteld.
  2. Wat betreft ongedekte bankobligaties, zal het Eurosysteem voor het gebruik van deze obligaties limieten invoeren. Vanaf 1 maart 2009 moet de waarde die wordt toegekend aan ongedekte bankobligaties die zijn uitgegeven door een emittent of door een entiteit waarmee deze emittent nauwe banden heeft zoals gedefinieerd in Hoofdstuk 6.2.3 van de Algemene Documentatie, [2] minder zijn – na de toepassing van surpluspercentages – dan een aandeel van 10% in de waarde van het onderpandsdepot van een tegenpartij, tenzij de marktwaarde van de hierboven genoemde activa niet uitgaat boven EUR 50 miljoen. Deze limitering is niet van toepassing op ongedekte bankobligaties die zijn gegarandeerd door een entiteit uit de publieke sector die gerechtigd is tot het heffen van belastingen. Op ongedekte bankobligaties die tot 20 januari 2009 als onderpand aan het Eurosysteem worden aangeboden, is deze limitering vanaf 1 maart 2010 van toepassing.

Net zoals de eerdere maatregelen beogen de huidige aanpassingen ten volle de essentiële kenmerken van het kader voor krediettransacties van het Eurosysteem te handhaven, zoals de ruime beleenbaarheid van onderpand en de brede toegang van tegenpartijen van het Eurosysteem tot centrale-bankliquiditeit met behoud van een adequaat niveau van risicobescherming voor het Eurosysteem. Het onderpandskader van het Eurosysteem is de afgelopen jaren solide en efficiënt gebleken, ook gedurende de recente periode van turbulentie in de financiële markten. Met name de acceptatie van een breed scala van onderpand draagt bij aan de schokbestendigheid van de financiële markten van het eurogebied.

Daarnaast hebben de onder (1) hierboven vermelde veranderingen, die het werkelijke gebruik door tegenpartijen van beleenbare effecten op onderpand van activa en recente ontwikkelingen op de markten voor effecten op onderpand van activa weerspiegelen, tot doel bij te dragen aan het herstel van de goede werking van de markt voor effecten op onderpand van activa.

  1. [1] Daarnaast heeft de ECB op 15 oktober 2008 een aantal maatregelen bekendgemaakt om tot eind 2009 het onderpandskader verder uit te breiden. Deze maatregelen worden niet beïnvloed door de in het persbericht van vandaag bekendgemaakte aanpassingen.

  2. [2] ECB: “De uitvoering van het monetaire beleid in het eurogebied: Algemene Documentatie inzake de monetaire-beleidsinstrumenten en -procedures van het Eurosysteem”, 12 November 2008 (http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/gendoc2008nl.pdf).

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media