Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
TLAČOVÁ SPRÁVA

Konvergenčná správa ECB z mája 2006

16. mája 2006

Európska centrálna banka (ECB) dnes zverejňuje Konvergenčnú správu, ktorá bola vypracovaná na základe žiadosti o hodnotenie krajiny, ktorú predložilo Slovinsko 2. marca 2006 a Litva 16. marca 2006. ECB podobným spôsobom ako v predchádzajúcich konvergenčných správach ECB a Európskeho menového inštitútu (EMI) hodnotí, či bol v týchto dvoch hodnotených krajinách dosiahnutý vysoký stupeň udržateľnej hospodárskej konvergencie a posudzuje plnenie legislatívnych požiadaviek, ktoré musia národné centrálne banky týchto štátov spĺňať, aby sa mohli stať neoddeliteľnou súčasťou Eurosystému (právna konvergencia).

Vypracovaním tejto správy ECB plní požiadavku stanovenú v článku 122 ods. 2 v nadväznosti na článok 121 ods. 1 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva minimálne raz za dva roky alebo na žiadosť členského štátu, pre ktorý platí výnimka, podať Rade Európskej únie („Rada EÚ“) správu „o pokroku, ktorý členské štáty dosiahli pri plnení záväzkov týkajúcich sa dosiahnutia hospodárskej a menovej únie“. Rovnaký mandát bol udelený aj Európskej komisii. Konvergenčnú správu ECB schválila Generálna rada na telekonferenčnom zasadaní 15. mája 2006. Prezident ECB Jean-Claude Trichet ju v ten istý deň predložil Rade EÚ a zároveň bola odovzdaná prezidentovi Európskeho parlamentu a prezidentovi Európskej komisie.

Konvergenčná správa ECB je k dispozícii v 19 úradných jazykoch Spoločenstva na internetovej stránke ECB (http://www.ecb.europa.eu).

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá