Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
PRESSITEADE

EKP 2006. aasta mai lähenemisaruanne

16. mai 2006

Euroopa Keskpank (EKP) avaldab täna lähenemisaruande, mis on koostatud Sloveenia ja Leedu vastavalt 2. märtsil ja 16. märtsil 2006 esitatud taotlusel saada hinnang oma riigile. EKP lähtub enda ja Euroopa Rahainstituudi varem koostatud lähenemisaruannetes kasutatud raamistikust, et hinnata, kas need kaks riiki on saavutanud jätkusuutliku majandusliku lähenemise kõrge taseme ja kas liikmesriikide keskpangad järgivad õigusaktidest tulenevaid nõudeid (õiguslik lähenemine), mida tuleb täita, et saada eurosüsteemi lahutamatuks osaks.

Aruande esitamisega täidab EKP Euroopa Ühenduse asutamislepingu (edaspidi „asutamisleping”) artikli 122 lõikes 2 ja artikli 121 lõikes 1 sätestatud nõuet anda aru Euroopa Liidu Nõukogule (edaspidi „ELi nõukogu”) vähemalt kord iga kahe aasta jooksul või selle liikmesriigi taotlusel, mille suhtes on kehtestatud erand, „liikmesriikide edusammudest nende kohustuste täitmisel, mis on seotud majandus- ja rahaliidu loomisega”. Sama ülesanne on antud ka Euroopa Komisjonile. EKP üldnõukogu võttis lähenemisaruande vastu telekonverentsina toimunud istungil 15. mail 2006. Samal päeval esitas EKP president Trichet selle ELi nõukogule. Lisaks saadeti lähenemisaruanne Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni presidentidele.

EKP lähenemisaruanne on kättesaadav EKP kodulehel (http://www.ecb.europa.eu) ühenduse 19 ametlikus keeles.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid