Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
TISKOVÁ ZPRÁVA

Konvergenční zpráva ECB – květen 2006

16. května 2006

Evropská centrální banka (ECB) dnes zveřejnila Konvergenční zprávu, kterou vypracovala poté, co Slovinsko a Litva 2. a 16. března 2006 podaly žádosti o posouzení konvergence. ECB v této zprávě používá postup aplikovaný v dřívějších Konvergenčních zprávách ECB a Evropského měnového institutu. Jeho účelem je vyhodnotit, zda v případě těchto dvou členských zemí bylo dosaženo vysokého stupně udržitelné hospodářské konvergence a posoudit plnění legislativních požadavků, které jsou předpokladem pro to, aby se národní centrální banky plně začlenily do Eurosystému (právní konvergence).

Vypracováním této zprávy ECB splňuje požadavky článků 122 odst. 2 a 121 odst. 1 Smlouvy o založení Evropského společenství, podle nichž je povinna nejméně jednou za dva roky, nebo na žádost členského státu s dočasnou výjimkou podat Radě Evropské unie (Radě EU) zprávu „o pokroku dosaženém členskými státy při plnění jejich závazků týkajících se uskutečňování hospodářské a měnové unie“. Stejným úkolem byla pověřena i Evropská komise. Konvergenční zprávu ECB přijala Rada guvernérů 15. května 2006 na svém zasedání, které proběhlo formou telekonference. Tuto zprávu pak prezident ECB Jean-Claude Trichet ve stejný den předal Radě EU. Souběžně byla také zaslána předsedům Evropského parlamentu a Evropské komise.

Konvergenční zpráva ECB je k dispozici v 19 jazycích Společenství na internetových stránkách ECB (http://www.ecb.europa.eu).

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média