SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
PRESSEMEDDELELSE

ECBs Konvergensrapport Maj 2006

16. maj 2006

Den Europæiske Centralbank (ECB) offentliggør i dag en konvergensrapport, som er blevet udarbejdet på anmodning af Slovenien (2. marts 2006) og Litauen (16. marts 2006) om at få foretaget en landeundersøgelse. Til dette formål gør ECB brug af de samme rammer som i tidligere konvergensrapporter udarbejdet af ECB og Det Europæiske Monetære Institut (EMI). Formålet er at undersøge, hvorvidt de to lande har opnået en høj grad af vedvarende konvergens, og at vurdere, hvorvidt de overholder de lovkrav, som de nationale centralbanker skal opfylde for at blive en integreret del af eurosystemet (juridisk konvergens).

ECB opfylder med udarbejdelsen af denne rapport kravene i artikel 122, stk. 2, og artikel 121, stk. 1, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab om at aflægge rapport til Rådet for Den Europæiske Union (EU-Rådet) mindst en gang hvert andet år eller på anmodning af et medlemsland med dispensation "om medlemsstaternes opfyldelse af deres forpligtelser med hensyn til virkeliggørelsen af Den Økonomiske og Monetære Union". Samme mandat er blevet givet til Europa-Kommissionen. ECBs Konvergensrapport blev vedtaget på Det Generelle Råds telekonferencemøde den 15. maj 2006. ECBs formand, Jean-Claude Trichet, overrakte samme dag rapporten til EU-Rådet. Samtidig blev den også fremsendt til formændene for Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen.

ECBs Konvergensrapport findes på 19 fællesskabssprog på ECBs websted (http://www.ecb.europa.eu).

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt