Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
SPOROČILO ZA JAVNOST

Konvergenčno poročilo ECB (maj 2006)

16. maj 2006

Evropska centralna banka (ECB) danes objavlja Konvergenčno poročilo, ki je bilo pripravljeno na zahtevo Slovenije in Litve, ki sta 2. marca oziroma 16. marca 2006 zaprosili za pregled po državah. ECB v ta namen uporablja enak okvir kot v prejšnjih konvergenčnih poročilih, ki sta jih pripravila ECB in Evropski monetarni inštitut, da bi ugotovila, ali sta ti dve državi dosegli visoko stopnjo trajne gospodarske konvergence, in ocenila, ali njuni centralni banki izpolnjujeta pravne zahteve, ki jih morajo izpolnjevati nacionalne centralne banke za vključitev v Eurosistem (pravna konvergenca).

S pripravo tega poročila ECB izpolnjuje zahteve iz člena 122(2) v povezavi s členom 121(1) Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, po katerih mora Svetu Evropske unije (Svet EU) vsaj enkrat na dve leti ali na prošnjo države članice z odstopanjem poročati »o napredku, ki so ga države članice dosegle pri izpolnjevanju svojih obveznosti v zvezi z uresničevanjem ekonomske in monetarne unije«. Enak mandat ima tudi Evropska komisija. Konvergenčno poročilo ECB je sprejel Razširjeni svet ECB na seji 15. maja 2006, ki je potekala v obliki telekonference. Predsednik Trichet je poročilo isti dan predložil Svetu EU. Poročilo je bilo hkrati poslano tudi predsedniku Evropskega parlamenta in Evropske komisije.

Konvergenčno poročilo ECB je na voljo v 19 uradnih jezikih Skupnosti na spletni strani ECB (http://www.ecb.europa.eu).

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije