Menu
PRANEŠIMAS SPAUDAI

ECB pranešimas apie konvergenciją

2006 m. gegužės 16 d.

Šiandien Europos Centrinis Bankas (ECB) skelbia Pranešimą apie konvergenciją, parengtą 2006 m. kovo 2 d. Slovėnijai ir 2006 m. kovo 16 d. Lietuvai pateikus prašymus dėl šalies įvertinimo. ECB naudojasi sistema, kuri buvo taikyta ankstesniuose ECB ir Europos pinigų instituto (EPI) pateiktuose Pranešimuose apie konvergenciją, kad ištirtų, ar šios dvi šalys pasiekė tvarios ekonominės konvergencijos aukštą lygį, ir nustatytų, kaip jos laikosi teisės aktų reikalavimų, kuriuos turi įvykdyti nacionaliniai centriniai bankai, siekdami tapti neatskiriama Eurosistemos dalimi (teisinė konvergencija).

Rengdamas šį pranešimą, ECB vykdo Europos Bendrijos steigimo sutarties 122 straipsnio 2 dalies ir 121 straipsnio 1 dalies reikalavimus ne rečiau kaip kartą per dvejus metus arba valstybės narės, kuriai taikoma išlyga, prašymu pranešti Europos Sąjungos Tarybai (ES Taryba) „apie valstybių narių pažangą vykdant savo įsipareigojimus, siekiant ekonominės ir pinigų sąjungos“. Toks pat įgaliojimas suteiktas ir Europos Komisijai. Bendroji taryba priėmė ECB pranešimą apie konvergenciją 2006 m. gegužės 15 d. vykusios telekonferencijos metu. Tą pačią dieną banko pirmininkas p. Trichet jį pateikė ES Tarybai. Pranešimas taip pat nusiųstas Europos Parlamento ir Europos Komisijos pirmininkams.

ECB pranešimas apie konvergenciją paskelbtas 19 Bendrijos kalbų ECB interneto svetainėje (http://www.ecb.europa.eu).

Publications

Kontaktai žiniasklaidai