Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
PERSBERICHT

Convergentieverslag van de ECB van mei 2006

16 mei 2006

De Europese Centrale Bank (ECB) publiceert vandaag een Convergentieverslag dat is opgesteld na een door Slovenië op 2 maart 2006 en door Litouwen op 16 maart 2006 gedaan verzoek om een landenonderzoek. De ECB gebruikt voor dit doel het kader dat is toegepast in de eerdere Convergentieverslagen die door de ECB en het Europees Monetair Instituut zijn geproduceerd om te onderzoeken of een hoge mate van duurzame economische convergentie in de betreffende twee landen is bereikt, alsmede om te beoordelen in welke mate is voldaan aan de statutaire vereisten die door nationale centrale banken moeten worden vervuld om een integrerend onderdeel te kunnen worden van het Eurosysteem (juridische convergentie).

Door dit verslag uit te brengen voldoet de ECB aan de vereisten zoals die zijn neergelegd in Artikel 122, lid 2, samen met Artikel 121, lid 1, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, om ten minste om de twee jaar of op verzoek van een lidstaat met een derogatie aan de Raad van de Europese Unie (EU-Raad) verslag uit te brengen “over de vooruitgang die door de lidstaten is geboekt bij de nakoming van hun verplichtingen met het oog op de totstandbrenging van de Economische en Monetaire Unie”. Hetzelfde mandaat is toegekend aan de Europese Commissie. Het Convergentieverslag van de ECB is tijdens een teleconferentie op 15 mei 2006 door de Algemene Raad goedgekeurd. Het is op dezelfde dag door President Trichet aan de EU-Raad aangeboden. Daarnaast is het eveneens toegezonden aan de Voorzitters van het Europees Parlement en de Europese Commissie.

Het Convergentieverslag van de ECB is in 19 talen van de Gemeenschap beschikbaar op de website van de ECB (http://www.ecb.europa.eu).

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media