Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont
SAJTÓKÖZLEMÉNY

Az EKB 2006. májusi konvergenciajelentése

2006. május 16.

A mai napon jelenik meg az Európai Központi Bank (EKB) Konvergenciajelentése, amelynek elkészítésére azt követően került sor, hogy Szlovénia 2006. március 2-án, Litvánia pedig 2006. március 16-án országvizsgálati kérelmet nyújtott be. A konvergencia vizsgálatához az EKB az Európai Monetáris Intézettel együtt kidolgozott és az előző konvergenciajelentésekben alkalmazott szerkezetet használja. A jelentés azt vizsgálja, hogy a szóban forgó két ország elérte-e a fenntartható konvergencia magas fokát, illetve, hogy a nemzeti központi bankok milyen mértékben felelnek meg azon jogszabályi követelményeknek, amelyek teljesítése az eurorendszerbeli integráció feltétele (jogi konvergencia).

A jelentés elkészítésével az EKB teljesítette az Európai Közösséget létrehozó szerződés 121. cikke (1) és 122. cikke (2) bekezdésében foglalt követelményt, amely szerint legalább kétévente egyszer, illetve valamely eltéréssel rendelkező tagállam kérelmére jelentést kell tenni az Európai Unió Tanácsának (EU Tanácsa) arról, hogy „milyen előrehaladást tettek a tagállamok kötelezettségeik teljesítésében a gazdasági és monetáris unió megvalósítása terén”. Ugyanezt a meghatalmazást kapta az Európai Bizottság. Az EKB Konvergenciajelentését az Általános Tanács 2006. május 15-én, telekonferencia formájában megtartott ülésén hagyta jóvá, és Jean-Claude Trichet, a bank elnöke ugyanezen a napon nyújtotta be az EU Tanácsának. A jelentést ezzel egy időben az Európai Parlament és az Európai Bizottság elnökéhez is eljuttatták.

A Konvergenciajelentés az EKB weboldalán (http://www.ecb.europa.eu), a közösség 19 nyelvén olvasható.

KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok