European Central Bank - eurosystem
Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
INFORMĀCIJA PRESEI

ECB 2006. gada maija Konverģences ziņojums

2006. gada 16. maijā

Eiropas Centrālā banka (ECB) šodien publicē Konverģences ziņojumu, kas sagatavots pēc lūguma novērtēt valsti. Šādu lūgumu Slovēnija iesniedza 2006. gada 2. martā, bet Lietuva – 2006. gada 16. martā. Šajā nolūkā ECB izmanto pamatprincipus, ko ECB un Eiropas Monetārais institūts piemērojis iepriekšējos Konverģences ziņojumos, lai pārbaudītu, vai attiecīgajās divās valstīs sasniegts augsts ilgtspējīgas ekonomiskās konverģences līmenis, kā arī lai novērtētu atbilstību likumā noteiktajām prasībām, kas nacionālajām centrālajām bankām jāizpilda, lai kļūtu par Eurosistēmas neatņemamu sastāvdaļu (tiesiskā konverģence).

Sagatavojot šo ziņojumu, ECB izpilda Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 122. panta 2. punkta un 121. panta 1. punkta prasības informēt Eiropas Savienības Padomi (ES Padome) vismaz reizi divos gados vai pēc tādas dalībvalsts lūguma, kam piešķirts izņēmuma statuss, "par panākumiem, ko dalībvalstis guvušas, pildot pienākumus saistībā ar ekonomikas un monetārās savienības izveidi". Tādas pašas pilnvaras dotas Eiropas Komisijai. Ģenerālpadome apstiprināja ECB Konverģences ziņojumu sanāksmē telekonferences veidā 2006. gada 15. maijā. Tajā pašā dienā ECB prezidents Trišē to iesniedza ES Padomei. Vienlaikus to nosūtīja Eiropas Parlamenta priekšsēdētājam un Eiropas Komisijas priekšsēdētājam.

ECB Konverģences ziņojums pieejams 19 Kopienas valodās ECB interneta lapā (http:/www.ecb.europa.eu).

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem