Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
KOMUNIKAT PRASOWY

Raport o konwergencji EBC - maj 2006

16 maja 2006 r.

Europejski Bank Centralny (EBC) opublikował Raport o Konwergencji opracowany po przedłożeniu wniosków o dokonanie oceny kraju przez Słowenię (w dniu 2 marca 2006 r.) i Litwę (w dniu 16 marca 2006 r.). W tym celu EBC wykorzystał ramy zastosowane w poprzednich Raportach o Konwergencji opracowanych przez EBC i Europejski Instytut Walutowy celem dokonania oceny stopnia trwałej konwergencji gospodarczej osiągniętego w dwóch wspomnianych krajach oraz zgodności z wymogami ustawowymi, które muszą spełnić krajowe banki centralne, aby mogły się stać się integralną częścią Eurosystemu (konwergencja prawna).

Przedstawiając niniejszy raport EBC spełnia wymogi art. 122 ust. 2 w związku z art. 121 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską dotyczące obowiązku złożenia Radzie Unii Europejskiej (Radzie UE) co najmniej raz na dwa lata, bądź na wniosek państwa członkowskiego objętego derogacją, sprawozdania w sprawie „postępów poczynionych przez państwa członkowskie w kwestii wypełnienia zobowiązań w zakresie osiągnięcia unii gospodarczej i walutowej”. Ten sam mandat przyznano Komisji Europejskiej. Raport o Konwergencji EBC został przyjęty przez Radę Ogólną podczas telekonferencji w dniu 15 maja 2006 r. i przedłożony Radzie UE tego samego dnia przez prezesa Tricheta. Jednocześnie raport przekazano przewodniczącym Parlamentu Europejskiego oraz Komisji Europejskiej.

Raport o Konwergencji EBC jest dostępny w 19 językach Wspólnoty w serwisie internetowym EBC (http://www.ecb.europa.eu).

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami