Menu

Decizii adoptate de Consiliul guvernatorilor BCE (altele decât deciziile de stabilire a ratelor dobânzilor)

Iunie 2013

Situaţia economică, monetară şi financiară

Structural Issues Report – ediţia 2013

La data de 19 iunie 2013, Consiliul guvernatorilor a aprobat Structural Issues Report – ediţia 2013, lucrare elaborată de Comitetul de politică monetară (unul dintre comitetele Eurosistemului/SEBC). Raportul, intitulat „Finanţele corporative şi activitatea economică în zona euro” ( Corporate finance and economic activity in the euro area), descrie structura de finanţare a societăţilor nefinanciare din zona euro, inclusiv interacţiunile cu mediul macroeconomic, cu un accent deosebit asupra crizei care a debutat în perioada 2007-2008. Raportul va fi publicat pe website-ul BCE în cadrul seriei „Studii ocazionale”.

Operaţiuni de piaţă

Operaţiuni de licitaţie şi perioade de aplicare în anii 2014 şi 2015

La data de 17 mai 2013, Consiliul guvernatorilor a luat notă de calendarele orientative privind operaţiunile de licitaţie periodice din cadrul Eurosistemului şi perioadele de aplicare a rezervelor minime obligatorii pentru anii 2014 şi 2015. Informaţii detaliate sunt prezentate în două comunicate de presă publicate pe website-ul BCE în toate limbile oficiale ale UE la data de 10 iunie 2013.

Sisteme de plăţi şi infrastructura pieţei

Raportul anual 2012 privind TARGET

La data de 16 mai 2013, Consiliul guvernatorilor a luat notă de Raportul anual 2012 privind TARGET, potrivit căruia sistemul TARGET2 prezintă în continuare o importanţă deosebită pentru promovarea unei pieţe monetare integrate a zonei euro, care constituie o premisă pentru conduita eficientă a politicii monetare unice şi contribuie la integrarea pieţelor financiare din zona euro şi, în ultimă instanţă, la stabilitatea financiară. Raportul, însoţit de un comunicat de presă, a fost publicat la data de 24 mai 2013 pe website‑ul BCE.

Evaluarea ad-hoc a conexiunilor indirecte între sistemele de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare în zona euro

La data de 23 mai 2013, Consiliul guvernatorilor a aprobat trei noi conexiuni la distanţă ca fiind eligibile pentru utilizare în cadrul operaţiunilor de creditare ale Eurosistemului. Lista cuprinzătoare a tuturor conexiunilor eligibile este disponibilă pe website‑ul BCE.

Adoptarea Principiilor CPSS-IOSCO pentru infrastructura pieţei financiare ca standarde de monitorizare ale Eurosistemului şi lansarea unei consultări publice asupra unui proiect de regulament al BCE privind cerinţele de monitorizare pentru sistemele de plăţi de importanţă sistemică

La data de 3 iunie 2013, Consiliul guvernatorilor a adoptat „Principiile CPSS-IOSCO pentru infrastructura pieţei financiare”, emise în aprilie 2012 de Comitetul pentru sisteme de plăţi şi de decontare ( Committee on Payment and Settlement Systems – CPSS) al Băncii Reglementelor Internaţionale şi de Comitetul tehnic al Organizaţiei Internaţionale a Comisiilor de Valori Mobiliare ( International Organization of Securities Commissions – IOSCO), în vederea exercitării funcţiei de monitorizare a Eurosistemului în cazul tuturor tipurilor de infrastructuri ale pieţei financiare. De asemenea, Consiliul guvernatorilor a decis să lanseze o consultare publică cu o durată de două luni asupra unui proiect de regulament privind cerinţele de monitorizare pentru sistemele de plăţi de importanţă sistemică, care să facă implementarea Principiilor CPSS-IOSCO pentru infrastructura pieţei financiare obligatorie din punct de vedere juridic. Proiectul de regulament, însoţit de un comunicat de presă, a fost publicat pe website‑ul BCE la data de 7 iunie 2013.

Avize privind acte juridice

Avizul BCE cu privire la o propunere de directivă privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor şi finanţării terorismului şi o propunere de regulament privind informaţiile care însoţesc transferurile de fonduri

La data de 17 mai 2013, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2013/32, la solicitarea Consiliului Uniunii Europene şi a Parlamentului European.

Avizul BCE cu privire la protejarea debitorului ipotecar în Spania 

La data de 22 mai 2013, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2013/33, la solicitarea secretarului de stat pentru economie şi sprijin în afaceri din Spania.

Avizul BCE cu privire la aranjamentele privind datoriile persoanelor fizice supraîndatorate din Grecia

La data de 23 mai 2013, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2013/34, la solicitarea Ministerului dezvoltării, competitivităţii, transportului şi reţelelor din Grecia.

Avizul BCE cu privire la o propunere de regulament al Consiliului privind valorile nominale şi specificaţiile tehnice ale monedelor euro destinate circulaţiei

La data de 23 mai 2013, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2013/35, la solicitarea Consiliului Uniunii Europene.

Avizul BCE cu privire la statutul instituţiilor de credit şi crearea societăţilor cu rol de finanţare în Franţa

La data de 24 mai 2013, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2013/36, la solicitarea Ministerului afacerilor economice şi finanţelor din Franţa.

Avizul BCE cu privire la o propunere de directivă privind protecția prin măsuri de drept penal a monedei euro şi a altor monede împotriva falsificării şi de înlocuire a Deciziei-cadru 2000/383/JAI a Consiliului

La data de 28 mai 2013, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2013/37, la solicitarea Consiliului Uniunii Europene, a Parlamentului European şi a Comisiei Europene.

Avizul BCE cu privire la Fondul elen pentru stabilitate financiară

La data de 29 mai 2013, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2013/38, la solicitarea Ministerului Finanţelor din Grecia.

Avizul BCE cu privire la supravegherea macroprudenţială a sistemului financiar naţional în România

La data de 3 iunie 2013, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2013/39, la solicitarea Băncii Naţionale a României.

Avizul BCE cu privire la noile atribuţii de supraveghere ale Magyar Nemzeti Bank  

La data de 3 iunie 2013, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2013/40, la solicitarea Ministerului Economiei Naţionale din Ungaria.

Avizul BCE cu privire la schimbări în guvernanţa Central Bank of Cyprus 

La data de 5 iunie 2013, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2013/41, la solicitarea preşedintelui Camerei Reprezentanţilor din Republica Cipru.

Avizul BCE cu privire la planuri de redresare şi rezoluţie în Belgia

La data de 10 iunie 2013, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2013/42, la solicitarea Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique.

Avizul BCE cu privire la tratamentul aplicat bancnotelor euro neutralizate de dispozitive antifurt în Belgia

La data de 12 iunie 2013, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2013/43, la solicitarea Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, care a acţionat în numele Ministerului Afacerilor Interne din Belgia.

Avizul BCE cu privire la o taxă specială aplicabilă instituţiilor de credit în Cipru

La data de 19 iunie 2013, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2013/44, la solicitarea preşedintelui Camerei Reprezentanţilor din Republica Cipru.

Cooperarea la nivel internaţional şi european

Cea de-a 12-a revizuire anuală a rolului internaţional al euro

La data de 19 iunie 2013, Consiliul guvernatorilor a autorizat publicarea celei de-a 12-a revizuiri anuale a rolului internaţional al euro, care examinează evoluţia utilizării euro de către nerezidenţii zonei euro pe parcursul anului 2012. Raportul, însoţit de un comunicat de presă, va fi publicat la data de 2 iulie 2013 pe website‑ul BCE.

Contacte media