Menu

Az EKB Kormányzótanácsának döntései (a kamatdöntésen kívül)

2013. június

Gazdasági, monetáris és pénzügyi helyzet

2013-as Strukturális jelentés

2013. június 19-én a Kormányzótanács jóváhagyta a 2013-as Strukturális jelentést, amelyet a Monetáris Politikai Bizottság (az eurorendszer/KBER egyik szakbizottsága) készített. A „Corporate finance and economic activity in the euro area” (Vállalati pénzügyek és konjunktúra az euroövezetben) című dokumentum az euroövezeti nem pénzügyi vállalatok vállalati pénzügyi struktúráját ismerteti, beleértve a makrogazdasági környezettel való kölcsönhatásait is, különös tekintettel a 2007–2008-ban elkezdődött válságra. A jelentés az EKB weboldalán, a műhelytanulmányok sorozatban (Occasional Paper Series) jelenik meg.

Piaci műveletek

Tenderműveletek és tartalékperiódusok 2014-ben és 2015-ben

A Kormányzótanács 2013. május 17-én megvitatta az eurorendszer rendszeres tenderműveleteinek és tartalékperiódusainak 2014-re és 2015-re vonatkozó tájékoztató naptárát. A témában 2013. június 10-én két sajtóközlemény jelent meg az EKB weboldalán, az EU valamennyi hivatalos nyelvén.

Fizetési rendszerek és piaci infrastruktúra

A TARGET-ről szóló 2012-es Éves jelentés

A Kormányzótanács 2013. május 16-án megvitatta a TARGET rendszer 2012. évi Éves jelentését. A jelentés megállapítja, hogy a TARGET2 továbbra is meghatározó szerepet tölt be az egységesített euroövezeti pénzpiac fejlődésében, ami amellett, hogy előfeltétele az egységes monetáris politika eredményességének, az euro-pénzügyi piacok integrációjához, és végső soron a pénzügyi stabilitáshoz is hozzájárul. A jelentést és a hozzá kapcsolódó sajtóközleményt 2013. május 24-én tették közzé az EKB weboldalán.

Eseti értékelés az euroövezeti értékpapír-elszámolási rendszerek közötti közvetett kapcsolatokról

A Kormányzótanács 2013. május 23-án jóváhagyott, és az eurorendszer hitelműveleteihez elfogadhatónak nyilvánított három közvetett kapcsolatot. Az elfogadható kapcsolatok átfogó listája megtalálható az EKB weboldalán.

Az eurorendszer felvigyázási normájává nyilvánították a CPSS és az IOSCO pénzügyi piaci infrastruktúrákról szóló irányelveit, valamint útjára indították a rendszerszinten meghatározó pénzforgalmi rendszerek felvigyázási követelményeiről szóló EKB-rendelet tervezetének nyilvános vitáját

2013. június 3-án a Kormányzótanács elfogadta a „Principles for financial market infrastructures” (A pénzügyi piaci infrastruktúrák alapelvei) című dokumentumot, amelyet a Nemzetközi Fizetések Bankjának (BIS) Fizetési és Elszámolási Rendszerek Bizottsága (CPSS), valamint az Értékpapír Bizottságok Nemzetközi Szervezetének (IOSCO) Technikai Bizottsága bocsátott ki 2012 áprilisában. A dokumentum az eurorendszernek a pénzügyi piaci infrastruktúrákhoz fűződő felvigyázói tevékenységével foglalkozik. A Kormányzótanács arról is döntött, hogy kéthónapos nyilvános konzultációt indít a rendszerszinten meghatározó pénzforgalmi rendszerek felvigyázási követelményeiről szóló rendelet tervezetéről, amely a CPSS és az IOSCO pénzügyi piaci infrastruktúrákról szóló irányelveit ülteti át a gyakorlatba jogilag kötelező módon. A rendelettervezet és a hozzá kapcsolódó sajtóközlemény 2013. június 7-én jelent meg az EKB weboldalán.

Jogalkotással kapcsolatos tanácsadás

Az EKB véleménye a pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló irányelv iránti javaslatról és a pénzátutalásokat kísérő adatokról szóló rendelet iránti javaslatról

2013. május 17-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2012/32 véleményt, amelyet az Európai Unió Tanácsa és az Európai Parlament felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a spanyolországi jelzálog-adósok védelméről

2013. május 22-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2012/33 véleményt, amelyet Spanyolország gazdasági ügyekért és a vállalkozások támogatásáért felelős államtitkárának a felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a túlzottan eladósodott magánszemélyek részére szóló görögországi adósságintézkedésekről

2013. május 23-án a Kormányzótanács elfogadta a CON/2013/34 véleményt, amelyet Görögország fejlesztési, versenyképességi, infrastrukturális, közlekedési és hálózati ügyeiért felelős miniszterének kérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a forgalomba hozatalra szánt euroérmék címleteiről és technikai jellemzőiről szóló tanácsi rendelet iránti javaslatról

2013. május 23-án a Kormányzótanács elfogadta a CON/2013/35 véleményt, amelyet az Európai Unió Tanácsának felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a franciaországi hitelintézetek és finanszírozó társaságok jogállásáról

2013. május 24-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2013/36 véleményt, amelyet a francia gazdasági és pénzügyminisztérium felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye az euro és más valuták hamisítás elleni, büntetőjog általi védelméről, valamint a 2000/383/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló irányelv iránti javaslatról

2013. május 28-án a Kormányzótanács elfogadta a CON/2013/37 véleményt, amelyet az Európai Unió Tanácsa, az Európai Parlament és az Európai Bizottság felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a Görög Pénzügyi Stabilitási Alapról

2013. május 29-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2013/38 véleményt, amelyet a görög pénzügyminisztérium felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye Románia nemzeti pénzügyi rendszerének makroprudenciális felvigyázásáról

2013. június 3-án a Kormányzótanács elfogadta a CON/2013/39 véleményt, amelyet a Banca Naţională a României felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a Magyar Nemzeti Bank új felügyeleti feladatairól

2013. június 3-án a Kormányzótanács elfogadta a CON/2013/40 véleményt, amelyet a magyar Nemzetgazdasági Minisztérium felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a Central Bank of Cyprus kormányzásában bekövetkezett változásokról

2013. június 5-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2013/41 véleményt, amelyet a Ciprusi Köztársaság Képviselőházának elnöke felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a belgiumi helyreállítási és szanálási tervekről

2013. június 10-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2013/42 véleményt, amelyet a Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a belgiumi lopásgátló készülékek által semlegesített eurobankjegyek kezeléséről

2013. június 12-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2013/43 véleményt, amelyet a belga belügyminisztérium nevében eljáró Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a Cipruson a hitelintézetekre kivetett különadóról

2013. június 19-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2013/44 véleményt, amelyet a Ciprusi Köztársaság Képviselőházának elnöke felkérésére bocsátott ki.

Nemzetközi és európai együttműködés

Az euro nemzetközi szerepének 12. éves áttekintése

2013. június 19-én a Kormányzótanács engedélyezte az euro nemzetközi szerepéről szóló 12. éves áttekintés közzétételét, amely azt vizsgálja, hogy a 2012-es év folyamán miként alakult a közös valuta használata az euroövezeten kívüli rezidensek körében. A jelentést és a hozzá kapcsolódó sajtóközleményt 2013. július 2-án teszik közzé az EKB weboldalán.

Médiakapcsolatok