Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava

31. svibnja 2024.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 711 123 1
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 506 728 141
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 232 561 350
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 274 167 −209
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 13 762 −869
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 16 843 −856
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 16 843 −856
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 152 034 1 282
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 4 902 3 575
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 147 132 −2 293
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 0 0
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 35 395 9 164
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 4 740 077 −25 458
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 4 522 378 −25 803
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 217 699 345
8 Dug opće države nominiran u eurima 20 840 0
9 Ostala imovina 363 863 −436
Ukupno imovina 6 560 665 −17 033
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 553 357 2 202
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 3 322 169 −50 666
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 168 684 16 752
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 3 153 478 −67 421
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 7 3
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 36 316 2 615
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 210 623 8 966
  5.1 Opća država 131 781 11 622
  5.2 Ostale obveze 78 842 −2 657
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 218 931 15 374
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 13 804 −1 152
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 6 734 −113
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 6 734 −113
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 178 544 0
10 Ostale obveze 217 550 5 786
11 Računi revalorizacije 702 941 0
12 Kapital i pričuve 99 696 −45
Ukupno obveze 6 560 665 −17 033
Annexes
4 June 2024