SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance

31. maj 2024
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 711.123 1
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 506.728 141
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 232.561 350
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 274.167 −209
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 13.762 −869
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 16.843 −856
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 16.843 −856
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 152.034 1.282
  5.1 Primære markedsoperationer 4.902 3.575
  5.2 Langfristede markedsoperationer 147.132 −2.293
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 0 0
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 35.395 9.164
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 4.740.077 −25.458
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 4.522.378 −25.803
  7.2 Andre værdipapirer 217.699 345
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 20.840 0
9 Andre aktiver 363.863 −436
Aktiver i alt 6.560.665 −17.033
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.553.357 2.202
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 3.322.169 −50.666
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 168.684 16.752
  2.2 Indlånsfacilitet 3.153.478 −67.421
  2.3 Tidsindskud 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 7 3
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 36.316 2.615
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 210.623 8.966
  5.1 Offentlig forvaltning og service 131.781 11.622
  5.2 Andre forpligtelser 78.842 −2.657
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 218.931 15.374
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 13.804 −1.152
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 6.734 −113
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 6.734 −113
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 178.544 0
10 Andre forpligtelser 217.550 5.786
11 Revalueringskonti 702.941 0
12 Kapital og reserver 99.696 −45
Passiver i alt 6.560.665 −17.033
Annexes
4 June 2024