Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

31.5.2024
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 711 123 1
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 506 728 141
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 232 561 350
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 274 167 −209
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 13 762 −869
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 16 843 −856
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 16 843 −856
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 152 034 1 282
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 4 902 3 575
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 147 132 −2 293
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 0 0
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 35 395 9 164
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 4 740 077 −25 458
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 4 522 378 −25 803
  7.2 Muut arvopaperit 217 699 345
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 20 840 0
9 Muut saamiset 363 863 −436
Vastaavaa yhteensä 6 560 665 −17 033
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 553 357 2 202
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 3 322 169 −50 666
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 168 684 16 752
  2.2 Talletusmahdollisuus 3 153 478 −67 421
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 7 3
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 36 316 2 615
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 210 623 8 966
  5.1 Julkisyhteisöt 131 781 11 622
  5.2 Muut 78 842 −2 657
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 218 931 15 374
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 13 804 −1 152
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 6 734 −113
  8.1 Talletukset ja muut velat 6 734 −113
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 178 544 0
10 Muut velat 217 550 5 786
11 Arvonmuutostilit 702 941 0
12 Pääoma ja rahastot 99 696 −45
Vastattavaa yhteensä 6 560 665 −17 033
Annexes
4 June 2024