Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

31. května 2024
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 711 123 1
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 506 728 141
  2.1 Pohledávky za MMF 232 561 350
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 274 167 −209
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 13 762 −869
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 16 843 −856
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 16 843 −856
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 152 034 1 282
  5.1 Hlavní refinanční operace 4 902 3 575
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 147 132 −2 293
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 0 0
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 35 395 9 164
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 4 740 077 −25 458
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 4 522 378 −25 803
  7.2 Ostatní cenné papíry 217 699 345
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 20 840 0
9 Ostatní aktiva 363 863 −436
Aktiva celkem 6 560 665 −17 033
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 553 357 2 202
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 3 322 169 −50 666
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 168 684 16 752
  2.2 Vkladová facilita 3 153 478 −67 421
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 7 3
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 36 316 2 615
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 210 623 8 966
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 131 781 11 622
  5.2 Ostatní závazky 78 842 −2 657
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 218 931 15 374
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 13 804 −1 152
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 6 734 −113
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 6 734 −113
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 178 544 0
10 Ostatní závazky 217 550 5 786
11 Účty přecenění 702 941 0
12 Základní kapitál a rezervní fondy 99 696 −45
Pasiva celkem 6 560 665 −17 033
Annexes
4 June 2024