Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

31. maj 2024
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 711.123 1
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 506.728 141
  2.1 Terjatve do MDS 232.561 350
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 274.167 −209
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 13.762 −869
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 16.843 −856
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 16.843 −856
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 152.034 1.282
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 4.902 3.575
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 147.132 −2.293
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 0 0
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 35.395 9.164
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 4.740.077 −25.458
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 4.522.378 −25.803
  7.2 Drugi vrednostni papirji 217.699 345
8 Javni dolg v eurih 20.840 0
9 Druga sredstva 363.863 −436
Skupaj sredstva 6.560.665 −17.033
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.553.357 2.202
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 3.322.169 −50.666
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 168.684 16.752
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 3.153.478 −67.421
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 7 3
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 36.316 2.615
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 210.623 8.966
  5.1 Sektor država 131.781 11.622
  5.2 Druge obveznosti 78.842 −2.657
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 218.931 15.374
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 13.804 −1.152
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 6.734 −113
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 6.734 −113
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 178.544 0
10 Druge obveznosti 217.550 5.786
11 Računi prevrednotenja 702.941 0
12 Kapital in rezerve 99.696 −45
Skupaj obveznosti 6.560.665 −17.033
Annexes
4 June 2024