Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

31 mai 2024
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 711 123 1
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 506 728 141
  2.1 Creanțe asupra FMI 232 561 350
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 274 167 −209
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 13 762 −869
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 16 843 −856
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 16 843 −856
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 152 034 1 282
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 4 902 3 575
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 147 132 −2 293
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 0 0
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 35 395 9 164
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 4 740 077 −25 458
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 4 522 378 −25 803
  7.2 Alte titluri de valoare 217 699 345
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 20 840 0
9 Alte active 363 863 −436
Total active 6 560 665 −17 033
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 553 357 2 202
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 3 322 169 −50 666
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 168 684 16 752
  2.2 Facilitatea de depozit 3 153 478 −67 421
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 7 3
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 36 316 2 615
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 210 623 8 966
  5.1 Administrație publică 131 781 11 622
  5.2 Alte pasive 78 842 −2 657
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 218 931 15 374
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 13 804 −1 152
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 6 734 −113
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 6 734 −113
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 178 544 0
10 Alte pasive 217 550 5 786
11 Conturi de reevaluare 702 941 0
12 Capital și rezerve 99 696 −45
Total pasive 6 560 665 −17 033
Annexes
4 June 2024