Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

31. mája 2024
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 711 123 1
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 506 728 141
  2.1 Pohľadávky voči MMF 232 561 350
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 274 167 −209
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 13 762 −869
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 16 843 −856
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 16 843 −856
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 152 034 1 282
  5.1 Hlavné refinančné operácie 4 902 3 575
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 147 132 −2 293
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 0 0
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 35 395 9 164
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 4 740 077 −25 458
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 4 522 378 −25 803
  7.2 Ostatné cenné papiere 217 699 345
8 Dlh verejnej správy v eurách 20 840 0
9 Ostatné aktíva 363 863 −436
Aktíva spolu 6 560 665 −17 033
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 553 357 2 202
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách 3 322 169 −50 666
  2.1 Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) 168 684 16 752
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 3 153 478 −67 421
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 7 3
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 36 316 2 615
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 210 623 8 966
  5.1 Verejná správa 131 781 11 622
  5.2 Ostatné záväzky 78 842 −2 657
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 218 931 15 374
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 13 804 −1 152
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 6 734 −113
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 6 734 −113
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF 178 544 0
10 Ostatné záväzky 217 550 5 786
11 Účty precenenia 702 941 0
12 Základné imanie a rezervné fondy 99 696 −45
Pasíva spolu 6 560 665 −17 033
Annexes
4 June 2024