Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

31. mai 2024
Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 711 123 1
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 506 728 141
  2.1 Nõuded IMFi vastu 232 561 350
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 274 167 −209
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 13 762 −869
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 16 843 −856
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 16 843 −856
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 152 034 1 282
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 4 902 3 575
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 147 132 −2 293
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 0 0
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 35 395 9 164
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 4 740 077 −25 458
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 4 522 378 −25 803
  7.2 Muud väärtpaberid 217 699 345
8 Valitsussektori võlg eurodes 20 840 0
9 Muud varad 363 863 −436
Varad kokku 6 560 665 −17 033
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 553 357 2 202
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 3 322 169 −50 666
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 168 684 16 752
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 3 153 478 −67 421
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 7 3
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 36 316 2 615
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 210 623 8 966
  5.1 Valitsussektor 131 781 11 622
  5.2 Muud kohustused 78 842 −2 657
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 218 931 15 374
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 13 804 −1 152
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 6 734 −113
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 6 734 −113
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 178 544 0
10 Muud kohustused 217 550 5 786
11 Ümberhindluskontod 702 941 0
12 Kapital ja reservid 99 696 −45
Kohustused kokku 6 560 665 −17 033
Annexes
4 June 2024