Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 22 iunie 2012

26 iunie 2012

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la data de 22 iunie 2012, scăderea de 1 milion EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) a reflectat, în principal, vânzarea de monede de aur de către trei bănci centrale din Eurosistem.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o majorare de 2,5 miliarde EUR, până la 229,5 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în dolari SUA (a se vedea mai jos).

Operaţiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă Suma nouă
21 iunie 2012 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadenţa la 7 zile 2,4 miliarde USD 1,6 miliarde USD
21 iunie 2012 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadenţa la 84 de zile 6,3 miliarde USD 9,9 miliarde USD

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap), pe care Banca Centrală Europeană l‑a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active), au înregistrat o scădere de 1 miliard EUR, până la 322,1 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au consemnat o diminuare de 1,2 miliarde EUR, până la 890,3 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s‑au majorat cu 42,9 miliarde EUR, până la 150,6 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a sporit cu 1,5 miliarde EUR, până la 253,5 miliarde EUR. Miercuri, 20 iunie 2012, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 131,7 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 167,3 miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 212 miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite cu scadenţa la o săptămână, în valoare de 210,5 miliarde EUR.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s‑a situat la 1,5 miliarde EUR (faţă de 3 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s‑a cifrat la 775,3 miliarde EUR (faţă de 741,2 miliarde EUR în săptămâna precedentă).

Titlurile Eurosistemului deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) au înregistrat o creştere de 0,1 miliarde EUR, până la 280,3 miliarde EUR. Creşterea s‑a datorat cumpărărilor decontate pe parcursul săptămânii în cadrul celui de‑al doilea program de achiziţionare de obligaţiuni garantate, a căror valoare a fost mai mult decât compensată de cea a răscumpărărilor de titluri în cadrul primului program de achiziţionare de obligaţiuni garantate. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 22 iunie 2012, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a însumat 210,7 miliarde EUR, în timp ce valoarea portofoliului aferent primului program de achiziţionare de obligaţiuni garantate a fost de 56,1 miliarde EUR, iar cea a portofoliului aferent celui de‑al doilea program, de 13,5 miliarde EUR. Toate cele trei portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operaţiunilor efectuate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o diminuare de 53,9 miliarde EUR, până la 97 de miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 432 701 −1
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 246 984 463
2.1 Creanţe asupra FMI 86 492 −89
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 160 492 552
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 48 933 773
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 18 295 683
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 18 295 683
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 1 240 525 34 236
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 167 253 35 506
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 1 071 547 0
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 1 470 −1 508
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 255 238
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 186 432 −5 289
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 602 442 −874
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 280 340 121
7.2 Alte titluri 322 102 −995
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 30 587 0
9 Alte active 250 994 596
Total active 3 057 892 30 586
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 890 327 −1 181
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 1 084 056 −21 184
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 97 022 −53 879
2.2 Facilitatea de depozit 775 263 34 072
2.3 Depozite pe termen fix 210 500 −1 500
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 1 271 123
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 3 843 −103
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 161 354 42 249
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 150 604 42 920
5.2 Alte angajamente 10 750 −671
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 149 718 10 946
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 2 944 72
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 8 786 −1 363
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 8 786 −1 363
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 54 716 0
10 Alte pasive 216 955 1 151
11 Conturi de reevaluare 399 445 0
12 Capital şi rezerve 85 748 0
Total pasive 3 057 892 30 586
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media