Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 22.6.2012

26.6.2012

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 22.6.2012 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä supistui 1 miljoonalla eurolla lähinnä kolmen eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultakolikoita.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 2,5 miljardilla eurolla 229,5 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden (ks. alla) vaikutuksesta.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
21.6.2012 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 2,4 miljardia Yhdysvaltain dollaria 1,6 miljardia Yhdysvaltain dollaria
21.6.2012 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (84 päivää) 6,3 miljardia Yhdysvaltain dollaria 9,9 miljardia Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 1 miljardilla eurolla 322,1 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 1,2 miljardilla eurolla 890,3 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 42,9 miljardilla eurolla 150,6 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 1,5 miljardilla eurolla 253,5 miljardiin euroon. Keskiviikkona 20.6.2012 erääntyi 131,7 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 167,3 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi 212 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin 210,5 miljardin euron arvosta uusia talletuksia, joiden maturiteetti on yksi viikko.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 1,5 miljardia euroa (edellisellä viikolla 3 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 775,3 miljardia euroa (edellisellä viikolla 741,2 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 0,1 miljardilla eurolla 280,3 miljardiin euroon nykyisessä katettujen joukkolainojen osto-ohjelmassa suoritettujen ostojen sekä alkuperäisessä katettujen joukkolainojen osto-ohjelmassa hankittujen arvopaperien lunastamisen yhteisvaikutuksen vuoksi. Perjantaina 22.6.2012 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 210,7 miljardin euron arvosta. Alkuperäiseen katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli 56,1 miljardin euron ja nykyiseen ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 13,5 miljardin euron arvosta. Näitä kaikkia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 53,9 miljardilla eurolla 97 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 432 701 −1
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 246 984 463
2.1 Saamiset IMF:ltä 86 492 −89
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 160 492 552
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 48 933 773
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 18 295 683
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 18 295 683
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 1 240 525 34 236
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 167 253 35 506
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 1 071 547 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 1 470 −1 508
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 255 238
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 186 432 −5 289
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 602 442 −874
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 280 340 121
7.2 Muut arvopaperit 322 102 −995
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 30 587 0
9 Muut saamiset 250 994 596
Vastaavaa yhteensä 3 057 892 30 586
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 890 327 −1 181
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 084 056 −21 184
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 97 022 −53 879
2.2 Talletusmahdollisuus 775 263 34 072
2.3 Määräaikaistalletukset 210 500 −1 500
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 1 271 123
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 3 843 −103
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 161 354 42 249
5.1 Julkisyhteisöt 150 604 42 920
5.2 Muut 10 750 −671
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 149 718 10 946
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 2 944 72
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 8 786 −1 363
8.1 Talletukset ja muut velat 8 786 −1 363
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 54 716 0
10 Muut velat 216 955 1 151
11 Arvonmuutostilit 399 445 0
12 Pääoma ja rahastot 85 748 0
Vastattavaa yhteensä 3 057 892 30 586
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle