Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2012 m. birželio 22 d.

2012 m. birželio 26 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2012 m. birželio 22 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 1 mln. eurų daugiausia dėl aukso monetų pardavimo, kurį atliko trys Eurosistemos centriniai bankai.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 2,5 mlrd. eurų – iki 229,5 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo JAV doleriais operacijų (žr. toliau).

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2012 m. birželio 21 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 2,4 mlrd. JAV dolerių 1,6 mlrd. JAV dolerių
2012 m. birželio 21 d. 84 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 6,3 mlrd. JAV dolerių 9,9 mlrd. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinės rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija).

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), sumažėjo 1 mlrd. eurų – iki 322,1 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1,2 mlrd. eurų – iki 890,3 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 42,9 mlrd. eurų – iki 150,6 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 1,5 mlrd. eurų – iki 253,5 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2012 m. birželio 20 d., baigėsi 131,7 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 167,3 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 212 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų vienos savaitės trukmės indėlių, kurių vertė sudarė 210,5 mlrd. eurų.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 1,5 mlrd. eurų (palyginti su 3 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 775,3 mlrd. eurų (palyginti su 741,2 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 280,3 mlrd. eurų dėl šią savaitę pagal antrąją padengtų obligacijų pirkimo programą įvykdytų pirkimų, taip visiškai kompensuojant vertybinių popierių išpirkimą pagal pirmąją padengtų obligacijų pirkimo programą. Dėl to 2012 m. birželio 22 d. pasibaigusią savaitę pagal Vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų suma sudarė 210,7 mlrd. eurų, o pirmosios ir antrosios padengtų obligacijų pirkimo programų portfelių vertė atitinkamai sudarė 56,1 mlrd. eurų ir 13,5 mlrd. eurų. Visi trys portfeliai apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų operacijų Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 53,9 mlrd. eurų – iki 97 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 432 701 −1
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 246 984 463
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 86 492 −89
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 160 492 552
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 48 933 773
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 18 295 683
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 18 295 683
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 240 525 34 236
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 167 253 35 506
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 1 071 547 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 1 470 −1 508
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 255 238
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 186 432 −5 289
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 602 442 −874
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 280 340 121
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 322 102 −995
8 Valdžios skola eurais 30 587 0
9 Kitas turtas 250 994 596
Visas turtas 3 057 892 30 586
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 890 327 −1 181
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 084 056 −21 184
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 97 022 −53 879
2.2 Indėlių galimybė 775 263 34 072
2.3 Terminuotieji indėliai 210 500 −1 500
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 1 271 123
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 3 843 −103
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 161 354 42 249
5.1 Valdžiai 150 604 42 920
5.2 Kiti įsipareigojimai 10 750 −671
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 149 718 10 946
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 2 944 72
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 8 786 −1 363
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 8 786 −1 363
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 54 716 0
10 Kiti įsipareigojimai 216 955 1 151
11 Perkainojimo sąskaitos 399 445 0
12 Kapitalas ir rezervai 85 748 0
Visi įsipareigojimai 3 057 892 30 586
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai